Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

99 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 145 170 20 21 94 U801 IDI FU2180-F0 – D 175 15 16 90 NBR 109 N 1 17116 – D 175 18 19 90 NBR 109 N 100 17949 – D 175 117,4 117,4 BI-NBR B5B210 V 1000 24067697 – D 147 162,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24359534 – D 149,23 164,33 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307664 – D 150 158 10,9 12 95 AU V142 T 24 24336028 – D 160 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2081-F0 – D 165 9 10 U641 ISI FU1359-K1 – D 165 9 10 U801 ISI FU1359-K0 – D 165 9 10 A505 IUH CU1359-N2 – D 165 9 10 A567 IUH CU1359-N4 – D 165 10 11 94 U801 IDI FU1360-F0 – D 165 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2080-F0 – D 165,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5072-V6 – D 165,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24179240 IP B 165,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24265511 – D 165,1 5,9 6,3 PTFE C104 / FKM OMS-MR 49036330 – D 165,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131219 – D 165,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49016162 IP B 165,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49020172 IP B 165,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49005153 IP B 165,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24357330 – D 165,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0871-F4 – D 165,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0871-F3 – D 165,5 6 6,3 UH05 / 12NM HBY FQ0871-F6 – D 170 9,4 10 PTFE GM201 OMS-S 24096145 IP B 170 9,4 10 PTFE GM201 OMS-S 49040644 – D 170 9,4 10 PTFE B602 OMS-S PR 529349 – D 170 9,8 10 19YF / A305 SPNO GS2833-V0 – D 170 10 11 90 NBR 109 N 1 17122 40421516 IP SP B B 170 11,8 13 95 AU V142 T 20 24295710 – D 170 12 13 94 U801 IDI FU1361-F0 – D 170 14,6 16 95 AU V142 T 20 24223324 40422276 IP SP B B 170 14,6 16 95 AU V142 T 22 24250872 – D 170 15 16 94 AU 925 AUN 100 14330 40421200 IP SP B B 170 15 16 94 AU 925 NI 300 18792 40421599 IP SP B B 170 15 16 70 NBR B209 S 8 24007682 IP B 170 16 17 94 U801 IDI FU1364-F0 – D 170 18 19 94 AU 925 AUN 1 103802 – D 175 16 17 94 U801 IDI FU1366-F0 – D 175 20 21 94 U801 IDI FU1368-F0 – D 180 15 16 94 AU 925 AUN 1 103804 – D 180 15 16 90 NBR 109 N 1 17120 – D 180 17,3 19 95 AU V142 T 20 24223325 – D 180 18 19 90 NBR 109 N 100 17760 40421542 IP SP B B 180 18 19 94 AU 925 NI 300 21522 – D 170202194 U801 IDI FU2180-F0 – D 175151690 NBR 109 N 117116 – D 175181990 NBR 109 N 10017949 – D 175117,4117,4 BI-NBR B5B210 V 100024067697 – D 147162,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24359534 – D 149,23164,335,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307664 – D 15810,91295 AU V142 T 2424336028 – D 16077,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2081-F0 – D 165910 U641 ISI FU1359-K1 – D 165910 U801 ISI FU1359-K0 – D 165910 A505 IUH CU1359-N2 – D 165910 A567 IUH CU1359-N4 – D 165101194 U801 IDI FU1360-F0 – D 16510,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2080-F0 – D 165,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5072-V6 – D 165,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24179240 IP B 165,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24265511 – D 165,15,96,3 PTFE C104 / FKM OMS-MR 49036330 – D 165,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131219 – D 165,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49016162 IP B 165,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49020172 IP B 165,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49005153 IP B 165,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 24357330 – D 165,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0871-F4 – D 165,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0871-F3 – D 165,566,3 UH05 / 12NM HBY FQ0871-F6 – D 1709,410 PTFE GM201 OMS-S 24096145 IP B 1709,410 PTFE GM201 OMS-S 49040644 – D 1709,410 PTFE B602 OMS-S PR 529349 – D 1709,810 19YF / A305 SPNO GS2833-V0 – D 170101190 NBR 109 N 1 17011,81395 AU V142 T 2024295710 – D 170121394 U801 IDI FU1361-F0 – D 17014,61695 AU V142 T 20 17014,61695 AU V142 T 2224250872 – D 170151694 AU 925 AUN 100 170151694 AU 925 NI 300 170151670 NBR B209 S 824007682 IP B 170161794 U801 IDI FU1364-F0 – D 170181994 AU 925 AUN 1103802 – D 175161794 U801 IDI FU1366-F0 – D 175202194 U801 IDI FU1368-F0 – D 180151694 AU 925 AUN 1103804 – D 180151690 NBR 109 N 117120 – D 18017,31995 AU V142 T 2024223325 – D 180181990 NBR 109 N 100 180181994 AU 925 NI 30021522 – D

Pages Overview