Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

254 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 175 140,5 17 4 88 NBR 101 T OF 15577 – D 145 15 16 90 NBR 109 N 1 17116 – D 145 18 19 90 NBR 109 N 100 17949 – D 154 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24246987 – D 154 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24313231 – D 154 8,1 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49012838 – D 155 18,5 20 93 AU V167 T 42 24366948 – D 159,5 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24361027 IP B 159,9 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24336437 – D 160 9 10 94 U801 OSI FU1458-L0 – D 160 9 10 94 U801 OUIS FU1458-P0 – D 160 9 10 94 U641 OUIS FU1458-P1 – D 160 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1083-F0 – D 176,8 155,8 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24355436 – D 177 161,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24248742 – D 178 157 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24359929 – D 180 80 25 5 80 NBR 104 CPH CC0285-C0 – D 90 20 5 60 NBR A102 CPH CC0282-C0 – D 130 15 4 88 NBR 101 T OF 15582 – D 130 20 4,8 94 U838 CPI FC0282-C1 – D 140 20 5 88 NBR 101 T OF 15585 – D 150 15 16 94 AU 925 AUN 1 103804 – D 150 15 16 90 NBR 109 N 1 17120 – D 150 17,2 19 95 AU V142 TM 21 24370478 – D 150 18 19 90 NBR 109 N 100 17760 40421542 IP SP B B 150 18 19 80 NBR 878 NA 400 3631 IP B 150 18,6 19 95 AU V142 T 18 24245893 IP B 150 18,6 19,8 95 AU V142 T 18 24245869 IP B 150 30,5 31,5 BI-NBR B4B246 EK 24070171 IP B 150 30,5 31,5 BI-FKM B4K674 EKV 24139365 IP B 155 11,7 12,5 PTFE B602 OMK-ES 24298561 – D 155 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24083159 IP B 155 12,1 12,5 PTFE B602 OMK-S 24352520 – D 155 16 17 94 U801 ODI FU1475-H0 – D 155 18,4 19 PTFE B602 L 27 24361319 – D 155 19 20 94 U801 ODI FU2171-H0 – D 155 20 21 94 U801 ODI FU1476-H0 – D 155 25,4 25,4 80 NBR B281 L 43 24380750 – D 157 15,5 16 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM SPGW GS0616-V5 – D 157 15,5 16 19YF / 85 HNBR G928 / PA 12NM SPGW GS0616-V7 – D 158 10,8 11 19YF / 80 A980 SPG GS0357-V0 – D 158 26,5 26,5 80 NBR B281 L 43 24251791 IP B 159 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24131865 IP B 159 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24179246 IP B 159 7,7 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24195994 – D 159 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24288832 IP B 159 7,8 8,1 PA 4112 HDP 330 49083054 IP B 159 7,8 8,1 98 AU 928 SK 300 417470 IP B 159 8,1 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49000295 – D 140,517488 NBR 101 T OF 15577 – D 145151690 NBR 109 N 117116 – D 145181990 NBR 109 N 10017949 – D 1547,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24246987 – D 1547,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24313231 – D 1548,18,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49012838 – D 15518,52093 AU V167 T 4224366948 – D 159,55,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24361027 IP B 159,95,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24336437 – D 16091094 U801 OSI FU1458-L0 – D 16091094 U801 OUIS FU1458-P0 – D 16091094 U641 OUIS FU1458-P1 – D 16010,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1083-F0 – D 176,8155,87,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24355436 – D 177161,95,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24248742 – D 1781577,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24359929 – D 8025580 NBR 104 CPH CC0285-C0 – D 9020560 NBR A102 CPH CC0282-C0 – D 13015488 NBR 101 T OF 15582 – D 130204,894 U838 CPI FC0282-C1 – D 14020588 NBR 101 T OF 15585 – D 150151694 AU 925 AUN 1103804 – D 150151690 NBR 109 N 117120 – D 15017,21995 AU V142 TM 2124370478 – D 150181990 NBR 109 N 100 150181980 NBR 878 NA 4003631 IP B 15018,61995 AU V142 T 1824245893 IP B 15018,619,895 AU V142 T 1824245869 IP B 15030,531,5 BI-NBR B4B246 EK 24070171 IP B 15030,531,5 BI-FKM B4K674 EKV 24139365 IP B 15511,712,5 PTFE B602 OMK-ES 24298561 – D 15512,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24083159 IP B 15512,112,5 PTFE B602 OMK-S 24352520 – D 155161794 U801 ODI FU1475-H0 – D 15518,419 PTFE B602 L 2724361319 – D 155192094 U801 ODI FU2171-H0 – D 155202194 U801 ODI FU1476-H0 – D 15525,425,480 NBR B281 L 4324380750 – D 15715,516 15715,516 15810,811 19YF / 80 A980 SPG GS0357-V0 – D 15826,526,580 NBR B281 L 4324251791 IP B 1597,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24131865 IP B 1597,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24179246 IP B 1597,78,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24195994 – D 1597,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24288832 IP B 1597,88,1 PA 4112 HDP 33049083054 IP B 1597,88,198 AU 928 SK 300417470 IP B 1598,18,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49000295 – D

Pages Overview