Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

39 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 22 30 8,2 9 95 AU V142 T 20 24223267 40422226 IP SP B B 30 14,5 14,5 BI-NBR B3B246 ES 24120640 – D 31 3,8 4 19YF / A305 SPNO GS2805-V0 – D 31 4,3 4,5 19YF / A980 SPN GS2303-V0 – D 32 5 6 90 NBR 109 N 1 16334 40421411 IP SP B B 32 7 8 94 AU 925 NI 300 381991 – D 32 7,3 8 92 AU 21100 LF 300 49024552 – D 32 7,3 8 94 AU 925 LF 300 49308207 – D 32 7,3 8 95 AU V142 T 20 24223268 40422227 IP SP B B 32 7,3 8 95 AU V142 T 22 24250816 – D 32 8 9 94 AU 925 AUN 100 11838 40421096 IP SP B B 32 8 9 94 AU 925 KI 310 326246 40421902 IP SP B B 32 8 9 94 AU 925 NI 300 21271 40421608 IP SP B B 32 8 9 80 NBR 878 NI 400 24349 – D 32 8,2 9 95 AU V142 T 20 24187193 – D 32 8,2 9 95 AU V142 T 22 24250817 – D 32 10 11 94 AU 925 NI 300 21272 40421609 IP SP B B 32 13,5 13,5 BI-NBR B3B246 ES 24062158 IP B 32 13,5 13,5 BI-FKM B3K674 ESV 24144548 IP B 32 16 16 BI-NBR B3B246 ES 24220044 – D 32 16 16 BI-FKM B3K674 ESV 24219986 – D 32 18,5 18,5 BI-NBR B3B246 ES 24070180 IP B 32 18,5 18,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148036 – D 32,7 3,9 4,2 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5021-V6 – D 32,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178434 IP B 32,7 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24290506 – D 32,7 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131206 IP B 32,7 4 4,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24290445 – D 34 5,8 PTFE F52902 TFW 98944 IP B 34 6 2 88 NBR 101 H OF 10062 40421036 IP SP B B 34 6 7 94 AU 925 AUN 1 11832 – D 34 6 7 90 NBR 109 N 1 16333 40421410 IP SP B B 34 10 11 90 NBR 109 N 100 17846 40421550 IP SP B B 34 27 27 MAI-PT C9T003 DMS 24293251 – D 35 7 8 90 NBR 109 N 1 16340 40421413 IP SP B B 35 8 9 94 AU 925 AUN 1 14106 40421163 IP SP B B 35 9,1 10 95 AU V142 T 20 24369456 – D 35 10 11 94 AU 925 AUN 100 14349 40421207 IP SP B B 35 10 11 94 U801 IDI FU0249-F0 – D 35 10 11 80 NBR 878 NI 250 18371 IP B 35 10 11 94 AU 925 NI 300 401668 – D 36 8 2,5 88 NBR 101 H MF 10068 40421037 IP SP B B 308,2995 AU V142 T 20 3014,514,5 BI-NBR B3B246 ES 24120640 – D 313,84 19YF / A305 SPNO GS2805-V0 – D 314,34,5 19YF / A980 SPN GS2303-V0 – D 325690 NBR 109 N 1 327894 AU 925 NI 300381991 – D 327,3892 AU 21100 LF 30049024552 – D 327,3894 AU 925 LF 30049308207 – D 327,3895 AU V142 T 20 327,3895 AU V142 T 2224250816 – D 328994 AU 925 AUN 100 328994 AU 925 KI 310 328994 AU 925 NI 300 328980 NBR 878 NI 40024349 – D 328,2995 AU V142 T 2024187193 – D 328,2995 AU V142 T 2224250817 – D 32101194 AU 925 NI 300 3213,513,5 BI-NBR B3B246 ES 24062158 IP B 3213,513,5 BI-FKM B3K674 ESV 24144548 IP B 321616 BI-NBR B3B246 ES 24220044 – D 321616 BI-FKM B3K674 ESV 24219986 – D 3218,518,5 BI-NBR B3B246 ES 24070180 IP B 3218,518,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148036 – D 32,73,94,2 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5021-V6 – D 32,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178434 IP B 32,744,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24290506 – D 32,744,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131206 IP B 32,744,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24290445 – D 345,8 PTFE F52902 TFW 98944 IP B 346288 NBR 101 H OF 346794 AU 925 AUN 111832 – D 346790 NBR 109 N 1 34101190 NBR 109 N 100 342727 MAI-PT C9T003 DMS 24293251 – D 357890 NBR 109 N 1 358994 AU 925 AUN 1 359,11095 AU V142 T 2024369456 – D 35101194 AU 925 AUN 100 35101194 U801 IDI FU0249-F0 – D 35101180 NBR 878 NI 25018371 IP B 35101194 AU 925 NI 300401668 – D 3682,588 NBR 101 H MF

Pages Overview