Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

437 Montagehilfe | Consigli sul montaggio Monteringshjälp | Montagehulp Guidings|Guidages Guías|Guias AA Quando hai raggiunto la lunghezza desiderata, regola l'angolo sulla scala graduata. AA Appoggia la fascia guida, blocca la rotaia e taglia la fascia. Il montaggio Per montare le guide per steli in modo professionale si posso- no utilizzare le pratiche bussole coniche ed il pressore della gamma di attrezzi di Freudenberg Sealing Technologies: AA applicare la bussola conica sulla testa dello stelo. AA Inserire l'elemento di guida sulla bussola conica. AA Spingere l'elemento di guida nella scanalatura con il pressore. SE STYRELEMENT Vad gör en kvalitetstätning för nytta om den inte monteras på rätt sätt eller om den skadas vid monteringen? För att detta inte ska hända tillhandahåller Freudenberg Sealing Technologies ett skräddarsytt sortiment med monteringsverktyg. Korrekt montering är avgörande för tätningens funktion och livslängd och det är en mycket viktig kvalitetsfaktor. Med monterings­ hjälpmedel från Freudenberg Sealing Technologies AA undviks grundläggande monteringsfel AA undviker ni skador på tätningskanten vid monteringen AA ökar ni tätningens livslängd AA sparar ni tid och kostnader Kapning Många kunder använder styrband på rulle och kapar till sina kolv och stångstyrningar allt efter behov. Detta kräver högsta noggrannhet och rätt verktyg hjälper till. Kapnings­anordningen från Freudenberg Sealing Technologies möjliggör inte bara raka snitt. Den kan ställas in på fem olika vinklar för exakt kapvinkel. På begäran finns även en kniv för att göra ett s.k. Step-cut. AA Ställ in önskad vinkel på knivhållaren. AA Lägg i bandet, justera och lås styrskenan, kapa bandets början. AA Positionera motvinkeln på skalan när den erforderliga längden på bandet bestämts. AA Lägg an styrbandet mot motvinkeln, sätt fast styrskenan och skär av bandet. Montering Vid professionell montering av stångstyrningar är montagekona och pusher ur verktygssortimentet från Freudenberg Sealing Technologies till hjälp: AA Placera montagekonan på cylindertoppen. AA Placera styrringen i monteringskonan. AA Skjut in styrringen med pushern i spåret AA Kontrollera att styrringen är korrekt monterad. NL GELEIDINGSELEMENTEN Wat is het nut van de beste afdichting, als deze niet goed wordt ingebouwd of bij inbouw wordt beschadigd? Om dit te voorkomen, stelt Freudenberg Sealing Technologies u een pasklaar palet aan montagegereedschap ter beschikking. Een perfecte montage is doorslaggevend voor het prestatievermogen en de standtijd van een afdichting en vormt daarmee een wezenlijk kwaliteitskenmerk. Met de inbouwhulpmiddelen van Freudenberg Sealing Technologies AA vermijdt u fundamentele inbouwfouten, AA vermijdt u beschadigingen van de afdichtrand bij de montage, AA verhoogt u de standtijd van de afdichting, AA bespaart u tijd en geld Het afkorten Veel klanten gebruiken geleidingsbanden en snijden hun stanggeleidingen naar behoefte op maat af. Hierbij is de hoogste zorgvuldigheid gewenst. Het juiste gereedschap helpt: Het afkortgereedschap van Freudenberg Sealing Technologies. Dit maakt niet alleen maar rechte afsnijdingen mogelijk; maar is ook op vijf verschillende snijhoeken voor exact schuin afsnijden in te stellen. Indien gewenst is een getrapt snijmes verkrijgbaar. AA De gewenste hoek op de meshouder instellen. AA Het band inleggen, de geleidingsrails positioneren en vastzetten, het bandbegin afkorten. AA Als de benodigde bandlengte is bepaald, de tegenhoek op de schaal instellen. AA Het geleidingsband aan de tegenhoek aanleggen, de geleidingsrail vastzetten en het band afsnijden. De montage Bij de professionele montage van stanggeleidingen helpen conische hulzen en drukkers uit het gereedschapsassortiment van Freudenberg Sealing Technologies: AA De conus op het stangeinde zetten. AA Het geleidingselement inzetten. AA Het geleidingselement met de drukker in de sleuf schuiven.

Pages Overview