Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

131 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 480 500 14,6 16 95 AU V142 TM 20 24357241 IP B 504 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24268686 IP B 504 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344754 – D 504 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24268688 – D 504 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49054816 – D 504 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49054629 IP B 510 14 15 PTFE B602 OMS-S 24338028 – D 510 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24193226 – D 510 52,5 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24219048 – D 510 54 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24218628 – D 510 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24219049 – D 510 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24218629 – D 520 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0214 24245108 – D 520 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0216 24232822 – D 520 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24067704 – D 520 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24234854 – D 520 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24105043 – D 520 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219050 – D 520 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24088276 – D 520 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218803 – D 520 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219051 – D 520 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219221 – D 520 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24073331 – D 520 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219052 – D 520 80,5 79 BI-NBR B4B210 ES 24218630 – D 520 80,5 79 BI-NBR B4B210 ES 24218804 – D 520 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24083647 – D 520 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24097319 – D 520 89 89 BI-NBR B4B210 ES 24219053 – D 520 89 89 BI-NBR B4B210 ES 24219222 – D 520 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218631 – D 520 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218805 – D 520 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24181798 – D 520 177 177 BI-NBR B6B210 V 1000 24297826 – D 530 180 180 BI-NBR B6B210 V 1000 24358270 – D 530 185 185 BI-NBR B6B210 V 1000 24343108 – D 530 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24346601 – D 485 509 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24352001 – D 509 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24344483 – D 490 514 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24269412 – D 514 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344755 – D 514 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275869 – D 514 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49037293 – D 520 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24224738 – D 520 14 15 PTFE GM201 OMS-S PR 49022435 – D 520 52,5 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24219054 – D 520 54 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24218632 – D 520 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24219055 – D 520 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24149532 – D 530 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219056 – D 50014,61695 AU V142 TM 2024357241 IP B 5047,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24268686 IP B 5047,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344754 – D 5047,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24268688 – D 5047,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49054816 – D 5047,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49054629 IP B 5101415 PTFE B602 OMS-S 24338028 – D 5101415 PTFE GM201 OMS-S 24193226 – D 51052,552,5 BI-NBR B4B210 ES 24219048 – D 5105452,5 BI-NBR B4B210 ES 24218628 – D 5106060 BI-NBR B4B210 ES 24219049 – D 51061,560 BI-NBR B4B210 ES 24218629 – D 520303280 NBR B246 Seal Set 021424245108 – D 520303280 NBR B246 Seal Set 021624232822 – D 5206060 BI-NBR B4B210 ES 24067704 – D 52061,560 BI-NBR B4B210 ES 24234854 – D 5207070 BI-NBR B4B210 ES 24105043 – D 5207070 BI-NBR B4B210 ES 24219050 – D 52071,570 BI-NBR B4B210 ES 24088276 – D 52071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218803 – D 5207979 BI-NBR B4B210 ES 24219051 – D 5207979 BI-NBR B4B210 ES 24219221 – D 5208080 BI-NBR B4B210 ES 24073331 – D 5208080 BI-NBR B4B210 ES 24219052 – D 52080,579 BI-NBR B4B210 ES 24218630 – D 52080,579 BI-NBR B4B210 ES 24218804 – D 52081,580 BI-NBR B4B210 ES 24083647 – D 52081,580 BI-NBR B4B210 ES 24097319 – D 5208989 BI-NBR B4B210 ES 24219053 – D 5208989 BI-NBR B4B210 ES 24219222 – D 52090,589 BI-NBR B4B210 ES 24218631 – D 52090,589 BI-NBR B4B210 ES 24218805 – D 520145145 BI-NBR B6B210 V 100024181798 – D 520177177 BI-NBR B6B210 V 100024297826 – D 530180180 BI-NBR B6B210 V 100024358270 – D 530185185 BI-NBR B6B210 V 100024343108 – D 530190190 BI-NBR B6B210 V 100024346601 – D 5097,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24352001 – D 5097,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24344483 – D 5147,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24269412 – D 5147,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344755 – D 5147,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275869 – D 5147,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49037293 – D 5201415 PTFE GM201 OMS-S 24224738 – D 5201415 PTFE GM201 OMS-S PR 49022435 – D 52052,552,5 BI-NBR B4B210 ES 24219054 – D 5205452,5 BI-NBR B4B210 ES 24218632 – D 5206060 BI-NBR B4B210 ES 24219055 – D 52061,560 BI-NBR B4B210 ES 24149532 – D 5307070 BI-NBR B4B210 ES 24219056 – D

Pages Overview