Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

123 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 376 420 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24107256 – D 377 407 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24258066 – D 380 40 9,8 10 19YF / A305 SPNO GS2857-V0 – D 400 14,6 16 95 AU V142 TM 20 24359750 – D 404 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275731 IP B 404 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344745 – D 404 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275871 – D 404 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49012806 – D 404 7,6 8,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017639 – D 410 14 15 PTFE B602 OMS-S PR 49027736 – D 410 14 15 PTFE GM201 OMS-S PR 49027663 – D 410 15 15 PTFE GM201 OMS-S 24182881 IP B 410 22,8 25 95 AU V142 TM 20 49001346 – D 410 50,5 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218990 – D 410 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24218993 – D 410 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24213225 – D 420 20 21 90 NBR 109 N 1 17231 – D 420 29,1 32 95 AU V142 TM 20 24359751 – D 420 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0214 24265065 – D 420 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0216 24275210 – D 420 80 80 BI-NBR B4B246 ES 24069067 – D 420 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24069165 – D 420 113 113 BI-NBR B6B210 V 1000 24079891 – D 420 113 113 BI-NR B6A151 V 1000 24208753 – D 420 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24079873 – D 420 158 158 BI-NBR B6B210 V 1000 24073422 – D 420 160 160 BI-NR B6A151 V 1000 24334129 – D 420 177 177 BI-NBR B6B210 V 1000 24127561 – D 430 30 32 95 AU V142 NRS-0503 524856 – D 385 40 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2120-F0 – D 415 23,8 26 95 AU V142 TM 20 527751 – D 425 160 160 BI-NBR B6B210 V 1000 24312117 – D 430 144 144 BI-NR B6A151 V 1000 24342155 – D 390 414 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275745 – D 414 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275912 – D 414 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49027566 – D 415 15 16 90 NBR 109 N 1 17233 – D 420 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24224739 – D 420 22,8 25 95 AU V142 TM 20 24359752 – D 420 23 25 95 AU V142 NRS-0503 24371212 – D 420 23,7 26 93 AU V167 TMP 20 24368251 – D 420 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0214 24289371 – D 420 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0216 24289372 – D 420 33 35 95 AU V142 NRS-0503 49044818 – D 420 50,5 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218996 – D 420 52 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218588 – D 420 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24187142 – D 420 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24126556 – D 420 123,5 123,5 BI-NBR B5B210 V 1000 24373364 – D 420 123,5 123,5 BI-NR B5A151 V 1000 24291700 – D 376420145145 BI-NBR B6B210 V 100024107256 – D 3774071415 PTFE GM201 OMS-S 24258066 – D 409,810 19YF / A305 SPNO GS2857-V0 – D 40014,61695 AU V142 TM 2024359750 – D 4047,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275731 IP B 4047,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344745 – D 4047,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275871 – D 4047,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49012806 – D 4047,68,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017639 – D 4101415 PTFE B602 OMS-S PR 49027736 – D 4101415 PTFE GM201 OMS-S PR 49027663 – D 4101515 PTFE GM201 OMS-S 24182881 IP B 41022,82595 AU V142 TM 2049001346 – D 41050,550,5 BI-NBR B4B210 ES 24218990 – D 4106060 BI-NBR B4B210 ES 24218993 – D 41061,560 BI-NBR B4B210 ES 24213225 – D 420202190 NBR 109 N 117231 – D 42029,13295 AU V142 TM 2024359751 – D 420303280 NBR B246 Seal Set 021424265065 – D 420303280 NBR B246 Seal Set 021624275210 – D 4208080 BI-NBR B4B246 ES 24069067 – D 42081,580 BI-NBR B4B246 ES 24069165 – D 420113113 BI-NBR B6B210 V 100024079891 – D 420113113 BI-NR B6A151 V 100024208753 – D 420145145 BI-NBR B6B210 V 100024079873 – D 420158158 BI-NBR B6B210 V 100024073422 – D 420160160 BI-NR B6A151 V 100024334129 – D 420177177 BI-NBR B6B210 V 100024127561 – D 430303295 AU V142 NRS-0503524856 – D 4010,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2120-F0 – D 41523,82695 AU V142 TM 20527751 – D 425160160 BI-NBR B6B210 V 100024312117 – D 430144144 BI-NR B6A151 V 100024342155 – D 4147,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275745 – D 4147,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275912 – D 4147,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49027566 – D 415151690 NBR 109 N 117233 – D 4201415 PTFE GM201 OMS-S 24224739 – D 42022,82595 AU V142 TM 2024359752 – D 420232595 AU V142 NRS-050324371212 – D 42023,72693 AU V167 TMP 2024368251 – D 4202526,580 NBR B246 Seal Set 021424289371 – D 4202526,580 NBR B246 Seal Set 021624289372 – D 420333595 AU V142 NRS-050349044818 – D 42050,550,5 BI-NBR B4B210 ES 24218996 – D 4205250,5 BI-NBR B4B210 ES 24218588 – D 4206060 BI-NBR B4B210 ES 24187142 – D 42061,560 BI-NBR B4B210 ES 24126556 – D 420123,5123,5 BI-NBR B5B210 V 100024373364 – D 420123,5123,5 BI-NR B5A151 V 100024291700 – D

Pages Overview