Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

244 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 120 105 12 12,5 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM SPGW GS0612-V7 – D 105 12 12,5 19YF / 85 HNBR G928 / PA 12NM SPGW GS0612-V8 – D 105 14,7 16 93 AU V167 T 42 24367991 – D 105 15 15,5 80 NBR 878 SK 520 309907 – D 106 6,3 6,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1828-V0 – D 106 8,5 9,5 94 U801 OSI FU2148-L0 – D 106 32,9 32,9 80 NBR 878 SK 320 10707 IP B 107,8 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMA 97035 – D 110 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1070-F0 – D 110,6 6,6 7,1 PTFE F56110 FOA 162774 – D 122 106,5 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24302257 – D 106,5 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49055074 – D 112 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1071-F0 – D 125 20 40 90 NBR 109 TDUOH 9777 IP D B 65 20 4 88 NBR 101 T MF 15475 – D 75 16 5 80 NBR 104 CPH CC0219-C0 – D 75 20 4,8 94 U831 CPI FC0222-C0 – D 88 18 3,5 88 NBR 101 T OF 15483 – D 95 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24103524 – D 95 18 19 94 AU 925 NA 300 21778 – D 100 12 13 94 AU 925 AUN 1 14513 – D 100 12 13 90 NBR 109 N 1 17031 40421507 IP SP B B 100 13 2,5 88 NBR 101 T MF 15484 – D 100 15 16 90 NBR 109 N 100 17716 40421537 IP SP B B 100 15 16 80 NBR 878 NA 250 18501 – D 100 15 16 94 AU 925 NA 300 401339 40421945 IP SP B B 100 15 16 80 NBR 878 NA 400 25452 IP B 100 15,2 15,5 95 AU V142 T 18 24245864 IP B 100 15,2 16 95 AU V142 T 18 24245889 IP B 100 15,2 16,2 95 AU V142 T 18 24245865 IP B 100 23,5 23,5 93 AU V167 T 44 24368012 – D 100 25 25,8 BI-NBR B4B246 EK 24070167 IP B 100 25 25,8 BI-FKM B4K674 EKV 24099512 IP B 100 25,4 25,4 80 NBR B281 L 43 24267856 IP B 102 15,5 16 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM SPGW GS0583-V5 – D 102 15,5 16 19YF / 85 HNBR G928 / PA 12NM SPGW GS0583-V6 – D 103 26,5 26,5 80 NBR B281 L 43 24251784 IP B 104 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24093346 – D 104 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213809 IP B 104 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24340950 – D 104 7,7 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 49030798 – D 104 7,7 8,1 95 AU V142 OMK-PU 24341056 – D 104 7,8 8,1 PA 4112 HDP 330 49036075 IP B 104 7,8 8,1 98 AU 928 SK 300 416516 IP D B 104 10 10,5 98 AU 928 SK 300 416517 IP D B 104,5 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24356576 – D 104,5 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24356586 – D 1051212,5 1051212,5 10514,71693 AU V167 T 4224367991 – D 1051515,580 NBR 878 SK 520309907 – D 1066,36,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1828-V0 – D 1068,59,594 U801 OSI FU2148-L0 – D 10632,932,980 NBR 878 SK 32010707 IP B 107,87,37,5 PTFE 177023 TFMA 97035 – D 11077,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1070-F0 – D 110,66,67,1 PTFE F56110 FOA 162774 – D 106,55,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24302257 – D 106,55,96,3 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49055074 – D 11277,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1071-F0 – D 204090 NBR 109 TDUOH 9777 IP D B 6520488 NBR 101 T MF 15475 – D 7516580 NBR 104 CPH CC0219-C0 – D 75204,894 U831 CPI FC0222-C0 – D 88183,588 NBR 101 T OF 15483 – D 9514,515 PTFE GM201 OMK-S 24103524 – D 95181994 AU 925 NA 30021778 – D 100121394 AU 925 AUN 114513 – D 100121390 NBR 109 N 1 100132,588 NBR 101 T MF 15484 – D 100151690 NBR 109 N 100 100151680 NBR 878 NA 25018501 – D 100151694 AU 925 NA 300 100151680 NBR 878 NA 40025452 IP B 10015,215,595 AU V142 T 1824245864 IP B 10015,21695 AU V142 T 1824245889 IP B 10015,216,295 AU V142 T 1824245865 IP B 10023,523,593 AU V167 T 4424368012 – D 1002525,8 BI-NBR B4B246 EK 24070167 IP B 1002525,8 BI-FKM B4K674 EKV 24099512 IP B 10025,425,480 NBR B281 L 4324267856 IP B 10215,516 10215,516 10326,526,580 NBR B281 L 4324251784 IP B 1047,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24093346 – D 1047,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213809 IP B 1047,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24340950 – D 1047,78,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 49030798 – D 1047,78,195 AU V142 OMK-PU 24341056 – D 1047,88,1 PA 4112 HDP 33049036075 IP B 1047,88,198 AU 928 SK 300416516 IP D B 1041010,598 AU 928 SK 300416517 IP D B 104,57,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24356576 – D 104,57,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24356586 – D

Pages Overview