Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

226 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 65 16 20 3 88 NBR 101 T OF 15207 – D 25 12 3,5 88 NBR 101 T OF 15219 – D 34,5 13 3,5 80 NBR 104 CPH CC0096-C0 – D 35 12 2,9 94 U815 CPI FC0095-C0 – D 35,2 13 4 88 NBR 101 T OF 15212 – D 40 12 13 94 AU 925 AUN 1 14176 40421174 IP SP B B 40 12 13 90 NBR 109 N 1 16608 – D 42 9 2,5 88 NBR 101 T MF 15210 40421308 IP SP B B 45 10 11 94 AU 925 AUN 1 14188 40421177 IP SP B B 45 10 11 90 NBR 109 N 1 16674 40421472 IP SP B B 45 12 13 94 AU 925 AUN 100 35601 40421746 IP SP B B 45 12 13 90 NBR 109 N 100 16693 40421475 IP SP B B 45 12 13 80 NBR 878 NA 250 18453 – D 48 10 11 90 NBR 109 N 1 16715 – D 49 8 9 90 NBR 109 N 1 16722 – D 49 20,5 20,5 80 NBR B281 L 43 24289999 IP B 49,5 6 6,3 98 AU 928 SK 300 505020 1617144 IP – B B 49,9 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275940 – D 49,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276261 – D 49,9 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345116 – D 50 7,2 10 PTFE GM201 OMK-S 24170874 – D 50 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0339-V0 – D 50 9 10 94 U801 ODI FU0804-H0 – D 50 9,3 9,5 95 AU V142 T 18 24245857 IP B 50 9,3 10 95 AU V142 T 18 24245882 IP B 50 10 11 94 AU 925 AUN 100 14362 40421219 IP SP B B 50 10 11 80 NBR 878 NA 250 18452 – D 50 10 11 94 AU 925 NA 300 401260 – D 50 10 11 94 U801 ODI FU0805-H0 – D 50 10,5 11 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM SPGW GS3013-V5 – D 50 10,5 11 19YF / 85 HNBR G928 / PA 12NM SPGW GS3013-V6 – D 50 12 13 90 NBR 109 N 100 18000 40421570 IP SP B B 50 12,5 13 BI-NBR B3B246 EK 24138932 – D 50 18,4 18,4 80 NBR B281 L 43 529745 – D 51 6,3 6,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1815-V0 – D 52,8 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMA 97025 – D 53 6 7 94 AU 925 AUN 1 12297 40421112 IP SP B B 53 10 11 90 NBR 109 N 1 16768 – D 54 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24104068 IP B 54 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24191950 IP B 54 4 4,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24236604 – D 54 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348360 – D 54 4 4,2 95 AU V142 OMK-PU 24341028 – D 1620388 NBR 101 T OF 15207 – D 25123,588 NBR 101 T OF 15219 – D 34,5133,580 NBR 104 CPH CC0096-C0 – D 35122,994 U815 CPI FC0095-C0 – D 35,213488 NBR 101 T OF 15212 – D 40121394 AU 925 AUN 1 40121390 NBR 109 N 116608 – D 4292,588 NBR 101 T MF 45101194 AU 925 AUN 1 45101190 NBR 109 N 1 45121394 AU 925 AUN 100 45121390 NBR 109 N 100 45121380 NBR 878 NA 25018453 – D 48101190 NBR 109 N 116715 – D 498990 NBR 109 N 116722 – D 4920,520,580 NBR B281 L 4324289999 IP B 49,566,398 AU 928 SK 300 49,95,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275940 – D 49,95,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276261 – D 49,95,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345116 – D 507,210 PTFE GM201 OMK-S 24170874 – D 507,37,5 19YF / 80 A980 SPG GS0339-V0 – D 5091094 U801 ODI FU0804-H0 – D 509,39,595 AU V142 T 1824245857 IP B 509,31095 AU V142 T 1824245882 IP B 50101194 AU 925 AUN 100 50101180 NBR 878 NA 25018452 – D 50101194 AU 925 NA 300401260 – D 50101194 U801 ODI FU0805-H0 – D 5010,511 5010,511 50121390 NBR 109 N 100 5012,513 BI-NBR B3B246 EK 24138932 – D 5018,418,480 NBR B281 L 43529745 – D 516,36,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1815-V0 – D 52,87,37,5 PTFE 177023 TFMA 97025 – D 536794 AU 925 AUN 1 53101190 NBR 109 N 116768 – D 5444,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24104068 IP B 5444,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24191950 IP B 5444,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24236604 – D 5444,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348360 – D 5444,295 AU V142 OMK-PU 24341028 – D

Pages Overview