Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

353 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Einfach wirkende Abstreifer | Raschiatori a semplice effetto Enkelverkande avstrykare | Enkelwerkende afstrijker d [inch] D [inch] H [inch] L [inch] Material Design Part No. PU1) US EU 8,5 8,989 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-62 – D 8,989 0,245 0,154 95 AU 2501 AN SH 56AN-62-SH – B 9,247 0,585 0,374 95 AU 2501 D 56D-8500 – D 8,75 9,497 0,585 0,374 95 AU 2501 D 56D-8750 – D 9 9,489 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-63 – D 9,489 0,245 0,154 HT 2022 AN 56AN-63-2022 – D 9,489 0,245 0,154 95 AU 2501 AN SH 56AN-63-SH – D 9,747 0,585 0,374 95 AU 2501 D 56D-9000 – D 9,747 0,585 0,374 93 AU 2093 D-SH 56D-9000-SH – D 9,752 0,551 0,551 92 AU 9250 MRW 560110123000A – B 10 0,75 0,5 92 AU 9250 SNAP IN 006069000A – B 9,25 9,739 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-63.5 – D 9,5 9,989 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-64 – D 10 10,489 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-65 – B 10,997 0,71 0,499 93 AU 2093 D-SH 56D-10000-SH – D 11 0,75 0,5 92 AU 9250 SNAP IN 006071000A – D 10,5 10,989 0,245 0,154 95 AU 2501 AN SH 56AN-66-SH – B 11,497 0,71 0,499 95 AU 2501 D 56D-10500 – D 11 11,489 0,245 0,154 95 AU 2501 AN 56AN-67 – B 11,997 0,71 0,499 95 AU 2501 D 56D-11000 – D 12,002 0,551 0,551 92 AU 9250 MRW 560110124000A – B 12 12,489 0,275 0,169 95 AU 2501 AN 56AN-69 – B 8,9890,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-62 – D 8,9890,2450,15495 AU 2501 AN SH 56AN-62-SH – B 9,2470,5850,37495 AU 2501 D 56D-8500 – D 8,759,4970,5850,37495 AU 2501 D 56D-8750 – D 9,4890,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-63 – D 9,4890,2450,154 HT 2022 AN 56AN-63-2022 – D 9,4890,2450,15495 AU 2501 AN SH 56AN-63-SH – D 9,7470,5850,37495 AU 2501 D 56D-9000 – D 9,7470,5850,37493 AU 2093 D-SH 56D-9000-SH – D 9,7520,5510,55192 AU 9250 MRW 560110123000A – B 100,750,592 AU 9250 SNAP IN 006069000A – B 9,259,7390,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-63.5 – D 9,59,9890,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-64 – D 10,4890,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-65 – B 10,9970,710,49993 AU 2093 D-SH 56D-10000-SH – D 110,750,592 AU 9250 SNAP IN 006071000A – D 10,9890,2450,15495 AU 2501 AN SH 56AN-66-SH – B 11,4970,710,49995 AU 2501 D 56D-10500 – D 11,4890,2450,15495 AU 2501 AN 56AN-67 – B 11,9970,710,49995 AU 2501 D 56D-11000 – D 12,0020,5510,55192 AU 9250 MRW 560110124000A – B 1212,4890,2750,16995 AU 2501 AN 56AN-69 – B

Pages Overview