Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

318 Montagehilfe | Consigli sul montaggio Monteringshjälp | Montagehulp 1. Montaggio con bussola ad espansione e cono Le guarnizioni per pistoni in due parti sono montate in due fasi: dapprima occorre montare l'anello di contatto e poi l'anello profilato. Questo metodo elimina la necessità di calib- rare la guarnizione per pistone. Sia il montaggio dell'anello di contatto che quello dell'anello profilato si svolge secondo lo stesso schema: AA Appoggiare il cono di montaggio sul pistone. AA Inserire l'anello di contatto/l'anello profilato sul cono di montaggio. AA Spingere l'anello di contatto/l'anello profilato con la busso- la ad espansione su tutta la lunghezza del cono fino a farli calzare nella sede. 2. Montaggio con nastro di montaggio e bussola di calib- ratura Le guarnizioni per pistoni possono essere montate agevol- mente anche con l'ausilio di speciali nastri di montaggio, larghi circa 30 millimetri e fatti in nylon antistrappo. Gli anelli vengono fissati rispettivamente con due nastri di montaggio procedendo in due fasi. Prima del montaggio, si dovrebbero riscaldare gli anelli profilati in PTFE a circa 80°C in acqua o in olio. Infine, si dovrà calibrare la guarnizione nella sede del pistone con una bussola di calibratura. SE KOLVTÄTNINGAR Vad gör en kvalitetstätning för nytta om den inte monteras på rätt sätt eller om den skadas vid monteringen? För att detta inte ska hända tillhandahåller Freudenberg Sealing Technologies ett skräddarsytt sortiment med monterings­ verktyg. Korrekt montering är avgörande för tätningens funktion och livslängd och är en mycket viktig kvalitetsfaktor. Med monteringshjälp­medel från Freudenberg Sealing Technologies AA undviks grundläggande monteringsfel AA undviker ni skador på tätningskanten vid monteringen AA ökar ni tätningens livslängd AA sparar ni tid och kostnader För kolvtätningar har två monteringshjälpmedel visat sig vara bra oberoende av vilket material det gäller. Montering med en slitsad monteringshylsa och montagekona respektive montering med monteringsband och kalibreringshylsa. 1. Montering med slitsad monteringshylsa och montagekona Vid montering av tvådelade kolvtätningar ska först tätningens förspänningselement monteras och efter detta monteras tätningsringen. Monteringen av förspänningselementet och profilringen sker enligt samma mönster: AA Placera montagekonan på kolven. AA Placera tätningens förspänningselement/tätningsringen på montagekonan. AA Tryck förspänningselementet /tätningsringen med monterings­ hylsan över montagekonan och se till att den hamnar rätt i spåret. AA Kontrollera att förspänningselementet sitter korrekt monterat i spåret och att det inte har vridit sig. AA Om tätningsringen är tillverkad i PTFE så måste en efter- kalibrering göras med en kalibreringshylsa. Tätningar i polyuretan kräver ingen efterkalibrering. 2. Montering med monteringsband och kalibreringshylsa Kolvtätningar kan också monteras med hjälp av cirka 30 millimeter breda monteringsband av draghållfast nylon. Ringarna dras då över med monteringsband i två steg. För att underlätta montering av PTFE tätningar kan dessa värmas till cirka 80 °C i vatten eller olja. Efter montering kalibreras kolvtätningen med hjälp av en kalibreringshylsa. 2. Einbau mit Montageband und Kalibrierhülse | Installazione con nastro di montaggio e manicotto di calibrazione | Montering med monteringsband och kalibreringshylsa | Montage met tape en kalibreerbus

Pages Overview