Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

76 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 70 95 12 13 94 AU 925 AUN 1 14466 – D 95 12 13 90 NBR 109 N 1 16900 – D 95 15 16 90 NBR 109 N 100 17938 – D 98 12 3 88 NBR 101 H MF 10332 40421070 IP SP B B 100 15 16 90 NBR 109 N 1 16901 – D 110 13 3 88 NBR 101 H MF 10333 – D 71 79 8 9 94 AU 925 KI 310 310023 – D 80 6 7 A505 IUH CU0879-N0 – D 81 6 7 U641 ISI FU0880-K1 – D 81 6 7 U801 ISI FU0880-K0 – D 81 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2061-F0 – D 81 8 9 94 U801 IDI FU0881-F0 – D 86 9 10 94 U801 IDI FU0882-F0 – D 86 10 11 94 U801 IDI FU0883-F0 – D 86,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5056-V6 – D 91 12 13 94 U801 IDI FU0884-F0 – D 91 15 16 94 U801 IDI FU0885-F0 – D 72 84 6 7 90 NBR 109 N 1 16922 40421497 IP SP B B 84 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24362391 – D 92 14,6 16 95 AU V142 T 20 24358384 – D 73 80 8 9 94 AU 925 KI 310 326249 – D 85 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24374940 – D 85 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24363261 – D 88,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49039585 – D 73,03 83,73 4,2 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307487 – D 88,13 6,3 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307509 – D 74 80 8 9 90 NBR 109 N 1 16932 – D 89,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49023807 – D 75 83 8 9 94 AU 925 KI 310 326584 40421906 IP SP B B 83 10,9 12 95 AU V142 T 24 24302750 40422414 IP SP B B 85 6 7 U641 ISI FU0901-K1 – D 85 6 7 U801 ISI FU0901-K0 – D 85 6 7 A505 IUH CU0901-N4 – D 85 6 7 A567 IUH CU0901-N6 – D 85 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2062-F0 – D 85 8 9 94 U801 IDI FU0903-F0 – D 85 11,4 12,5 95 AU V142 T 22 24265555 – D 85 11,4 13 95 AU V142 T 22 24265557 – D 85 12 12,5 95 AU V142 T 20 24227939 40422311 IP SP B B 85 12 13 94 AU 925 AUN 100 12185 40421107 IP SP D B B 85 12 13 94 AU 30000 NI 300 49334500 – D 85 12 13 94 AU 925 NI 300 21440 40421640 IP SP B B 87 8,7 9,6 94 AU 30000 T 20 49334200 – D 87 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24266875 40422380 8004-266.875 IP SP – D B B 87 9 9,5 70 NBR B209 S 8 24007567 IP B 95121394 AU 925 AUN 114466 – D 95121390 NBR 109 N 116900 – D 95151690 NBR 109 N 10017938 – D 9812388 NBR 101 H MF 100151690 NBR 109 N 116901 – D 11013388 NBR 101 H MF 10333 – D 798994 AU 925 KI 310310023 – D 8067 A505 IUH CU0879-N0 – D 8167 U641 ISI FU0880-K1 – D 8167 U801 ISI FU0880-K0 – D 8177,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2061-F0 – D 818994 U801 IDI FU0881-F0 – D 8691094 U801 IDI FU0882-F0 – D 86101194 U801 IDI FU0883-F0 – D 86,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5056-V6 – D 91121394 U801 IDI FU0884-F0 – D 91151694 U801 IDI FU0885-F0 – D 846790 NBR 109 N 1 848,79,695 AU V142 T 2024362391 – D 9214,61695 AU V142 T 2024358384 – D 808994 AU 925 KI 310326249 – D 858,79,695 AU V142 T 2024374940 – D 8511,412,595 AU V142 T 2024363261 – D 88,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49039585 – D 83,734,24,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307487 – D 88,136,36,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307509 – D 808990 NBR 109 N 116932 – D 89,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49023807 – D 838994 AU 925 KI 310 8310,91295 AU V142 T 24 8567 U641 ISI FU0901-K1 – D 8567 U801 ISI FU0901-K0 – D 8567 A505 IUH CU0901-N4 – D 8567 A567 IUH CU0901-N6 – D 8577,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2062-F0 – D 858994 U801 IDI FU0903-F0 – D 8511,412,595 AU V142 T 2224265555 – D 8511,41395 AU V142 T 2224265557 – D 851212,595 AU V142 T 20 85121394 AU 925 AUN 100 85121394 AU 30000 NI 30049334500 – D 85121394 AU 925 NI 300 878,79,694 AU 30000 T 2049334200 – D 878,79,695 AU V142 T 20 8799,570 NBR B209 S 824007567 IP B

Pages Overview