Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

81 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 82 97,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24333838 – D 100 9 10 90 NBR 109 N 1 16977 – D 82,55 97,65 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307512 – D 97,65 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307644 – D 82,6 101,6 15,2 16,7 95 AU V142 T 20 24296094 – D 83 98,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 49002024 – D 85 10 6,3 6,5 19YF / A305 SPNO GS2820-V0 – D 10 9 10 U641 ISI FU0984-K2 – D 10 9 10 U801 ISI FU0984-K0 – D 10 9 10 A505 IUH CU0984-N1 – D 10 9 10 G928 IUH CU0984-N3 – D 10 10 11 94 U801 IDI FU0985-F0 – D 93 6,5 7,5 94 AU 925 KI 310 329399 – D 94 15 16 94 AU 925 KI 310 326251 – D 95 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2064-F0 – D 95 11,8 12,5 95 AU V142 T 20 24213882 40422208 IP SP B B 95 12 13 94 AU 925 NI 300 432307 – D 97 8,7 9,6 94 AU 30000 T 20 49334204 – D 97 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24266876 40422381 IP SP B B 97 9 9,5 70 NBR B209 S 8 24007587 IP B 97 9 10 94 AU 925 KI 310 325763 – D 97,2 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMI 98774 – D 100 7,5 8,5 90 NBR 109 N 1 16993 40421502 IP SP B B 100 9 9,9 95 AU V142 T 20 24374873 – D 100 10 11 95 AU V142 T 20 24374762 – D 100 11,3 12 70 NBR B209 S 8 24007590 IP B 100 11,4 12,5 92 AU 21100 LF 300 49024457 – D 100 11,4 12,5 94 AU 925 LF 300 530064 – D 100 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24223310 40422263 8004-223.310 IP SP – D B B 100 11,4 13 94 AU 30000 T 20 49334205 – D 100 11,4 13 95 AU V142 T 20 24194923 40422205 8004-194.923 IP SP – D B B 100 11,4 13 93 AU V167 TM 23 24359397 – D 100 12 13 94 AU 925 AUN 100 12109 40421104 IP SP B B 100 12 13 94 AU 925 NI 300 21466 40421645 IP SP B B 100 13 13 94 AU 925 KI 320 351899 IP D B 100 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24078907 – D 100 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24194607 – D 100 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070199 IP B 100 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24106403 – D 100,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5059-V6 – D 100,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178453 IP B 100,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24329122 – D 100,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24110740 IP B 100,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49002597 – D 100,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018477 – D 97,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24333838 – D 10091090 NBR 109 N 116977 – D 97,655,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307512 – D 97,655,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307644 – D 82,6101,615,216,795 AU V142 T 2024296094 – D 8398,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 49002024 – D 106,36,5 19YF / A305 SPNO GS2820-V0 – D 10910 U641 ISI FU0984-K2 – D 10910 U801 ISI FU0984-K0 – D 10910 A505 IUH CU0984-N1 – D 10910 G928 IUH CU0984-N3 – D 10101194 U801 IDI FU0985-F0 – D 936,57,594 AU 925 KI 310329399 – D 94151694 AU 925 KI 310326251 – D 9577,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2064-F0 – D 9511,812,595 AU V142 T 20 95121394 AU 925 NI 300432307 – D 978,79,694 AU 30000 T 2049334204 – D 978,79,695 AU V142 T 20 9799,570 NBR B209 S 824007587 IP B 9791094 AU 925 KI 310325763 – D 97,27,37,5 PTFE 177023 TFMI 98774 – D 1007,58,590 NBR 109 N 1 10099,995 AU V142 T 2024374873 – D 100101195 AU V142 T 2024374762 – D 10011,31270 NBR B209 S 824007590 IP B 10011,412,592 AU 21100 LF 30049024457 – D 10011,412,594 AU 925 LF 300530064 – D 10011,412,595 AU V142 T 20 10011,41394 AU 30000 T 2049334205 – D 10011,41395 AU V142 T 20 10011,41393 AU V167 TM 2324359397 – D 100121394 AU 925 AUN 100 100121394 AU 925 NI 300 100131394 AU 925 KI 320351899 IP D B 10016,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24078907 – D 10016,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24194607 – D 10022,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070199 IP B 10022,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24106403 – D 100,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5059-V6 – D 100,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178453 IP B 100,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24329122 – D 100,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24110740 IP B 100,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49002597 – D 100,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018477 – D

Pages Overview