Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

240 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 105 90 12 13 80 NBR 878 NA 250 18481 IP B 91 6,3 6,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1824-V0 – D 91 15,2 16,5 93 AU V167 T 42 24367987 – D 91 16 16,5 80 NBR 878 SK 520 114022 – D 92,8 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMA 363282 – D 95 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1066-F0 – D 106 60 16 3,8 94 U826 CPI FC0189-C0 – D 107 91,5 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49041425 – D 107,8 92,3 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24315420 – D 108 92 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0348-V0 – D 110 10 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1067-F0 – D 12 40 90 NBR 109 TDUOH 9762 – D 46 16 3 88 NBR 101 T MF 15435 40421327 IP SP B B 60 16 3,8 94 U827 CPI FC0195-C0 – D 70 15 3 88 NBR 101 T OF 15433 40421326 IP SP B B 80 15 16 94 AU 925 AUN 1 14483 – D 80 15 16 90 NBR 109 N 1 16960 – D 85 12 13 90 NBR 109 N 1 16990 – D D 85 15 16 90 NBR 109 N 100 16997 – D 85 15 16 80 NBR 878 NA 250 17614 – D 85 22,4 22,4 80 NBR B281 L 43 24251800 IP B 85 28,5 28,5 93 AU V167 T 44 24368011 – D 89 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24077514 – D 89 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213802 IP B 89 7,8 8,1 PA 4112 HDP 330 49036072 IP B 89 7,8 8,1 98 AU 928 SK 300 417307 IP D B 89 10 10,5 98 AU 928 SK 300 416507 – D 90 9,4 10 PTFE GM201 OMK-ES 24351403 – D 90 9,6 10 PTFE GM201 OMK-S 24096106 – D 90 9,6 10 PTFE B602 OMK-S 24230204 – D 90 9,6 10 PTFE GM201 OMK-S 24371157 – D 90 10 11 90 NBR 109 N 1 17007 40421504 IP SP B B 90 12 13 94 AU 925 AUN 100 14371 40421228 – SP D B B 90 12 13 94 AU 925 NA 300 363173 – D 90 12 13 80 NBR 878 NA 400 30021 IP D B 90 12 13 94 U801 ODI FU1149-H0 – D 90 12,2 12,5 95 AU V142 T 18 24245862 IP B 90 12,2 13 95 AU V142 T 18 24245887 IP B 90 15 16 90 NBR 109 N 100 17856 40421552 IP SP B B 90 15 16 80 NBR 878 NA 250 18486 – D 90 15 16 94 U801 ODI FU1150-H0 – D 90 18 19 94 AU 925 AUN 1 14500 – D 90 20 21,2 BI-NBR B4B246 EK 24070165 IP B 90 20,6 21,2 BI-FKM B4K674 EKV 24144307 – D 92 22,5 22,5 80 NBR B281 L 43 24251805 IP B 93 13,4 14 PTFE B602 L 27 24360184 IP B 94 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0311-V0 – D 90121380 NBR 878 NA 25018481 IP B 916,36,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1824-V0 – D 9115,216,593 AU V167 T 4224367987 – D 911616,580 NBR 878 SK 520114022 – D 92,87,37,5 PTFE 177023 TFMA 363282 – D 9577,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1066-F0 – D 10660163,894 U826 CPI FC0189-C0 – D 10791,55,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49041425 – D 107,892,35,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24315420 – D 108927,37,5 19YF / 80 A980 SPG GS0348-V0 – D 1077,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1067-F0 – D 124090 NBR 109 TDUOH 9762 – D 4616388 NBR 101 T MF 60163,894 U827 CPI FC0195-C0 – D 7015388 NBR 101 T OF 80151694 AU 925 AUN 114483 – D 80151690 NBR 109 N 116960 – D 85121390 NBR 109 N 116990 – D D 85151690 NBR 109 N 10016997 – D 85151680 NBR 878 NA 25017614 – D 8522,422,480 NBR B281 L 4324251800 IP B 8528,528,593 AU V167 T 4424368011 – D 897,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24077514 – D 897,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213802 IP B 897,88,1 PA 4112 HDP 33049036072 IP B 897,88,198 AU 928 SK 300417307 IP D B 891010,598 AU 928 SK 300416507 – D 909,410 PTFE GM201 OMK-ES 24351403 – D 909,610 PTFE GM201 OMK-S 24096106 – D 909,610 PTFE B602 OMK-S 24230204 – D 909,610 PTFE GM201 OMK-S 24371157 – D 90101190 NBR 109 N 117007 90121394 AU 925 AUN 100 90121394 AU 925 NA 300363173 – D 90121380 NBR 878 NA 40030021 IP D B 90121394 U801 ODI FU1149-H0 – D 9012,212,595 AU V142 T 1824245862 IP B 9012,21395 AU V142 T 1824245887 IP B 90151690 NBR 109 N 100 90151680 NBR 878 NA 25018486 – D 90151694 U801 ODI FU1150-H0 – D 90181994 AU 925 AUN 114500 – D 902021,2 BI-NBR B4B246 EK 24070165 IP B 9020,621,2 BI-FKM B4K674 EKV 24144307 – D 9222,522,580 NBR B281 L 4324251805 IP B 9313,414 PTFE B602 L 2724360184 IP B 947,37,5 19YF / 80 A980 SPG GS0311-V0 – D

Pages Overview