Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

210 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 32 25,8 4,3 4,8 PTFE F56110 FOA 366336 IP B 26 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPGC GS1025-F0 – D 33 20 6 7 90 NBR 109 N 1 16293 40421404 IP SP B B 20 10 11 94 U801 ODI FU2155-H0 – D 25 5 5,7 94 U801 ODI FU2140-H0 – D 25 7 8 90 NBR 109 N 1 16400 40421424 IP SP D B B 25,5 2,9 3,2 PA 4112 HDP 330 49055231 – D 25,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24301061 – D 34 12 10 11 90 NBR 109 N 1 16112 – D 18 8 9 94 AU 925 AUN 1 11808 – D 18 8 9 90 NBR 109 N 1 16227 – D 18 10 3 88 NBR 101 T OF 14928 – D 19 8 9 90 NBR 109 N 1 16272 40421399 IP SP B B 22 6 7 94 AU 925 AUN 1 11832 – D 22 6 7 90 NBR 109 N 1 16333 40421410 IP SP B B 22 10 11 90 NBR 109 N 100 17846 40421550 IP SP B B 24 5 6 90 NBR 109 N 1 16384 40421418 IP SP B B 26,5 3 3,2 PA 4112 HDP 330 49055251 IP B 26,5 3 3,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24231120 – D 26,5 3 3,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24356421 – D 26,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49005393 – D 26,5 3 3,2 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49014548 – D 28 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPGC GS1026-F0 – D 35 0 9 2,5 88 NBR 101 T OF 14942 40421278 IP SP B B 8 26 90 NBR 109 TDUOH 9634 IP B 10 8 2,5 88 NBR 101 T OF 14937 – D 10 10 3 88 NBR 101 T MF 14946 – D 10 12 3 88 NBR 101 T OF 14943 40421279 IP SP B B 14 10 4 88 NBR 101 T OF 14947 – D 15 10 11 90 NBR 109 N 1 16173 – D 16 9 10 94 AU 925 AUN 1 14076 – D 16 10 2,4 94 U805 CPI FC0026-C0 – D 17 6 1,5 88 NBR 101 T MF 8387 – D 17 6 1,5 88 NBR 101 T OF 14944 – D 17 10 11 94 AU 925 AUN 1 14080 – D 18 8,5 9,5 94 AU 925 AUN 1 14086 – D 18 8,5 9,5 90 NBR 109 N 1 16241 – D 18 10 2,5 60 NBR A102 CPH CC0026-C0 – D 18 12 13 90 NBR 109 N 100 17807 – D 20 10 11 90 NBR 109 N 1 17965 40421567 IP SP B B 20 10 11 90 NBR 109 N 100 16314 40421407 IP SP B B 21 8 2,5 88 NBR 101 T OF 14941 40421277 IP SP B B 22 7 8 90 NBR 109 N 1 16340 40421413 IP SP B B 25,84,34,8 PTFE F56110 FOA 366336 IP B 264,44,7 31BF / 70 A305 SPGC GS1025-F0 – D 206790 NBR 109 N 1 20101194 U801 ODI FU2155-H0 – D 2555,794 U801 ODI FU2140-H0 – D 257890 NBR 109 N 1 25,52,93,2 PA 4112 HDP 33049055231 – D 25,533,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24301061 – D 12101190 NBR 109 N 116112 – D 188994 AU 925 AUN 111808 – D 188990 NBR 109 N 116227 – D 1810388 NBR 101 T OF 14928 – D 198990 NBR 109 N 1 226794 AU 925 AUN 111832 – D 226790 NBR 109 N 1 22101190 NBR 109 N 100 245690 NBR 109 N 1 26,533,2 PA 4112 HDP 33049055251 IP B 26,533,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24231120 – D 26,533,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24356421 – D 26,533,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49005393 – D 26,533,2 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49014548 – D 284,44,7 31BF / 70 A305 SPGC GS1026-F0 – D 092,588 NBR 101 T OF 82690 NBR 109 TDUOH 9634 IP B 1082,588 NBR 101 T OF 14937 – D 1010388 NBR 101 T MF 14946 – D 1012388 NBR 101 T OF 1410488 NBR 101 T OF 14947 – D 15101190 NBR 109 N 116173 – D 1691094 AU 925 AUN 114076 – D 16102,494 U805 CPI FC0026-C0 – D 1761,588 NBR 101 T MF 8387 – D 1761,588 NBR 101 T OF 14944 – D 17101194 AU 925 AUN 114080 – D 188,59,594 AU 925 AUN 114086 – D 188,59,590 NBR 109 N 116241 – D 18102,560 NBR A102 CPH CC0026-C0 – D 18121390 NBR 109 N 10017807 – D 20101190 NBR 109 N 1 20101190 NBR 109 N 100 2182,588 NBR 101 T OF 227890 NBR 109 N 1

Pages Overview