Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

369 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 180 205 17 12 A795 DKB AR4890-G5 – D 185 198 9,5 8 U593 LBI FQ0114-C0 – D 190 203 9,5 8 A505 LBH CL0490-C0 – D 206 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24352303 – D 206 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275355 – D 206 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275447 – D 212,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24368087 – D 195 211 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49023874 IP B 195,4 211,4 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24362327 – D 200 212 11 5,5 90 NBR 109 P 8 24224414 IP B 213 9,5 8 A505 LBH CL0199-C1 – D 213 9,5 8 F357 LBH CL0199-C3 – D 213 9,5 8 U593 LBI FQ0117-C0 – D 216 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275358 IP B 216 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275450 – D 216 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351701 – D 216 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 24342233 IP B 220 18 10,2 85 NBR B247 P 9 24212749 IP B 222,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24353154 – D 225 17 12 A795 DKB AR5048-G5 – D 205 218 9,5 8 A505 LBH CL0446-C0 – D 210 223 9,5 8 A505 LBH CL0324-C1 – D 223 9,5 8 U593 LBI FQ0120-C0 – D 225 13 6,5 85 NBR B247 P 8 49017591 – D 226 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 24380705 IP B 226 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275370 – D 226 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275462 – D 230 18 10,2 85 NBR B247 P 9 24224920 IP B 232,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24375895 – D 215 231 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24356093 – D 231 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49023875 IP B 220 235 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24354797 IP B 236 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24274581 IP B 236 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275457 – D 236 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351714 – D 236 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49002400 – D 236 11 11,5 PTFE C104/NBR PT 1 49016408 IP B 240 18 10,2 85 NBR B247 P 9 24224959 IP B 242,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24353169 – D 224 237 9,5 8 A505 LBH CL0204-C1 – D 237 9,5 8 F357 LBH CL0204-C2 – D 225 241 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24373104 – D 250 17 12 A795 DKB AR5245-F5 – D 228,6 244,6 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24360114 – D 250,8 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24360117 – D 230 246 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275368 IP B 246 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275460 – D 246 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351787 – D 246 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49004618 – D 250 18 10,2 85 NBR B247 P 9 24224931 – D 1802051712 A795 DKB AR4890-G5 – D 1851989,58 U593 LBI FQ0114-C0 – D 2039,58 A505 LBH CL0490-C0 – D 2061111,5 PTFE GM201/FKM PT 124352303 – D 2061111,5 PTFE B602/NBR PT 124275355 – D 2061111,5 PTFE B602/FKM PT 124275447 – D 212,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224368087 – D 1952111111,5 PTFE GM201/NBR PT 149023874 IP B 195,4211,41111,5 PTFE B602/NBR PT 124362327 – D 212115,590 NBR 109 P 824224414 IP B 2139,58 A505 LBH CL0199-C1 – D 2139,58 F357 LBH CL0199-C3 – D 2139,58 U593 LBI FQ0117-C0 – D 2161111,5 PTFE B602/NBR PT 124275358 IP B 2161111,5 PTFE B602/FKM PT 124275450 – D 2161111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351701 – D 2161111,5 PTFE GM201/NBR PT 124342233 IP B 2201810,285 NBR B247 P 924212749 IP B 222,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224353154 – D 2251712 A795 DKB AR5048-G5 – D 2052189,58 A505 LBH CL0446-C0 – D 2239,58 A505 LBH CL0324-C1 – D 2239,58 U593 LBI FQ0120-C0 – D 225136,585 NBR B247 P 849017591 – D 2261111,5 PTFE GM201/NBR PT 124380705 IP B 2261111,5 PTFE B602/NBR PT 124275370 – D 2261111,5 PTFE B602/FKM PT 124275462 – D 2301810,285 NBR B247 P 924224920 IP B 232,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224375895 – D 2311111,5 PTFE B602/NBR PT 124356093 – D 2311111,5 PTFE GM201/NBR PT 149023875 IP B 235136,585 NBR B247 P 824354797 IP B 2361111,5 PTFE B602/NBR PT 124274581 IP B 2361111,5 PTFE B602/FKM PT 124275457 – D 2361111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351714 – D 2361111,5 PTFE GM201/NBR PT 149002400 – D 2361111,5 PTFE C104/NBR PT 149016408 IP B 2401810,285 NBR B247 P 924224959 IP B 242,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224353169 – D 2379,58 A505 LBH CL0204-C1 – D 2379,58 F357 LBH CL0204-C2 – D 2411111,5 PTFE B602/NBR PT 124373104 – D 2501712 A795 DKB AR5245-F5 – D 244,61111,5 PTFE B602/NBR PT 124360114 – D 250,813,56,3 PTFE B602/NBR PT 224360117 – D 2461111,5 PTFE B602/NBR PT 124275368 IP B 2461111,5 PTFE B602/FKM PT 124275460 – D 2461111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351787 – D 2461111,5 PTFE GM201/NBR PT 149004618 – D 2501810,285 NBR B247 P 924224931 – D

Pages Overview