Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

71 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 63 78 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148039 – D 78 25 25 BI-NBR B3B246 ES 24327282 – D 78 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24220007 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5052-V6 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24190727 IP B 78,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24245797 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49038138 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131213 IP B 78,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49005461 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49009142 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018475 – D 78,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49014917 IP B 78,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24356949 0536-356.949 IP – B B 79 10 11 94 U801 IDI FU0790-F0 – D 79 12 13 94 U801 IDI FU0791-F0 – D 80 12,7 14 95 AU V142 T 20 24370282 – D 83 11,4 12,5 95 AU V142 T 22 24289913 – D 83 11,4 13 95 AU V142 T 22 24291789 – D 83 12 13 94 U801 IDI FU0793-F0 – D 83 12 13 94 AU 925 NI 300 21407 40421635 IP SP B B 83 12 13 80 NBR 878 NI 400 24624 – D 83 14,6 16 95 AU V142 T 20 24289375 – D 83 15 16 94 AU 925 AUN 100 13532 – D 83 15 16 90 NBR 109 N 100 938 40421001 IP SP B B 83 32 32 BI-NBR B4B246 ES 24220056 – D 83 32 32 BI-FKM B4K674 ESV 24220008 – D 93 15 16 90 NBR 109 N 1 16865 – D 63,5 74,2 4,2 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307484 – D 78,6 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307638 – D 78,6 6,3 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307506 – D 64 72 8 9 94 AU 925 KI 310 326233 – D 79,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24356043 – D 80 8 9 90 NBR 109 N 1 16870 40421492 IP SP B B 80 12 13 94 U801 IDI FU2131-F0 – D 65 73 8 9 94 AU 925 KI 310 326232 40421895 IP SP D B B 73 8,2 9 95 AU V142 T 20 49000807 – D 73 10,9 12 95 AU V142 T 24 24314232 – D 73 11,5 12,5 94 AU 925 KI 310 310024 – D 74,4 6,6 7,1 PTFE F56110 FOI 382322 – D 75 6 7 U641 ISI FU0809-K1 – D 75 6 7 U801 ISI FU0809-K0 – D 75 6 7 A505 IUH CU0809-N2 – D 75 6 7 A567 IUH CU0809-N4 – D 75 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2058-F0 – D 75 7,3 8 92 AU 21100 LF 300 49308210 – D 75 7,3 8 94 AU 925 LF 300 529093 40422076 IP SP B B 7822,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148039 – D 782525 BI-NBR B3B246 ES 24327282 – D 782525 BI-FKM B3K674 ESV 24220007 – D 78,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5052-V6 – D 78,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24190727 IP B 78,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24245797 – D 78,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49038138 – D 78,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131213 IP B 78,15,96,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49005461 – D 78,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49009142 – D 78,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018475 – D 78,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49014917 IP B 78,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 79101194 U801 IDI FU0790-F0 – D 79121394 U801 IDI FU0791-F0 – D 8012,71495 AU V142 T 2024370282 – D 8311,412,595 AU V142 T 2224289913 – D 8311,41395 AU V142 T 2224291789 – D 83121394 U801 IDI FU0793-F0 – D 83121394 AU 925 NI 300 83121380 NBR 878 NI 40024624 – D 8314,61695 AU V142 T 2024289375 – D 83151694 AU 925 AUN 10013532 – D 83151690 NBR 109 N 100 833232 BI-NBR B4B246 ES 24220056 – D 833232 BI-FKM B4K674 ESV 24220008 – D 93151690 NBR 109 N 116865 – D 74,24,24,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307484 – D 78,65,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24307638 – D 78,66,36,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307506 – D 728994 AU 925 KI 310326233 – D 79,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24356043 – D 808990 NBR 109 N 1 80121394 U801 IDI FU2131-F0 – D 738994 AU 925 KI 310 738,2995 AU V142 T 2049000807 – D 7310,91295 AU V142 T 2424314232 – D 7311,512,594 AU 925 KI 310310024 – D 74,46,67,1 PTFE F56110 FOI 382322 – D 7567 U641 ISI FU0809-K1 – D 7567 U801 ISI FU0809-K0 – D 7567 A505 IUH CU0809-N2 – D 7567 A567 IUH CU0809-N4 – D 7577,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2058-F0 – D 757,3892 AU 21100 LF 30049308210 – D 757,3894 AU 925 LF 300

Pages Overview