Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

204 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 22 12 7 8 90 NBR 109 N 1 16120 40421373 IP SP B B 12 8 9 94 AU 925 AUN 1 13655 40421146 IP SP B B 12 8 9 94 AU 925 AUN 100 14345 40421204 IP SP B B 12 8 9 94 AU 925 NA 300 21668 40421662 – SP D B B 14 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16151 40421376 IP SP B B 14 5 5,7 94 U801 ODI FU0242-H0 – D 14 6 7 94 AU 925 AUN 1 14059 40421157 IP SP B B 14 6 7 90 NBR 109 N 1 16156 40421380 IP SP B B 14 8 9 94 AU 925 AUN 1 13667 40421148 IP SP B B 14 8 9 90 NBR 109 N 1 16155 40421379 IP SP D B B 14,5 3 3,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24131851 IP B 14,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24178457 IP B 14,5 3 3,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24257623 – D 14,7 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275923 – D 14,7 3 3,2 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276245 – D 14,7 3 3,2 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345107 – D 15 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16180 40421385 IP SP B B 15,9 3 3,2 PTFE 177023 TFMA 98386 IP B 16 4 4,7 94 AU 925 AUN 1 11803 40421088 IP SP D B B 16 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16201 40421390 IP SP B B 16 6 7 90 NBR 109 N 1 16194 40421387 IP SP B B 18 3 3,2 31BF / 70 A305 SPGC GS1016-F0 – D 23 15,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24345587 – D 23,5 15 8 9 94 AU 925 NA 300 322037 – D 24 12 6 7 90 NBR 109 N 1 16102 40421368 IP SP B B 12 9 10 94 AU 925 AUN 1 14256 40421185 IP SP B B 12 10 11 90 NBR 109 N 100 17978 40421568 IP SP B B 12,8 7 2 88 NBR 101 T OF 14811 – D 13 6 7 90 NBR 109 N 1 16139 40421374 IP SP B B 14 7,5 8,5 94 U801 ODI FU2151-H0 – D 14 8 9 94 AU 925 AUN 100 14347 40421206 IP SP B B 15 7 8 90 NBR 109 N 1 16177 40421383 IP SP B B 16,5 3 3,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24191844 – D 16,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213766 – D 16,5 3 3,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348356 – D 18 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16233 40421396 IP SP B B 18 5 6 90 NBR 109 N 1 16230 40421394 IP SP B B 19,5 3,2 3,6 PTFE F56110 FOA 525886 – D 20 3 3,2 31BF / 70 A305 SPGC GS1017-F0 – D 127890 NBR 109 N 1 128994 AU 925 AUN 1 128994 AU 925 AUN 100 128994 AU 925 NA 30021668 1444,790 NBR 109 N 1 1455,794 U801 ODI FU0242-H0 – D 146794 AU 925 AUN 1 146790 NBR 109 N 1 148994 AU 925 AUN 1 148990 NBR 109 N 1 14,533,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24131851 IP B 14,533,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24178457 IP B 14,533,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24257623 – D 14,733,2 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275923 – D 14,733,2 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276245 – D 14,733,2 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345107 – D 1544,790 NBR 109 N 1 15,933,2 PTFE 177023 TFMA 98386 IP B 1644,794 AU 925 AUN 1 1644,790 NBR 109 N 1 166790 NBR 109 N 1 1833,2 31BF / 70 A305 SPGC GS1016-F0 – D 2315,533,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24345587 – D 23,5158994 AU 925 NA 300322037 – D 126790 NBR 109 N 1 1291094 AU 925 AUN 1 12101190 NBR 109 N 100 12,87288 NBR 101 T OF 14811 – D 136790 NBR 109 N 1 147,58,594 U801 ODI FU2151-H0 – D 148994 AU 925 AUN 100 157890 NBR 109 N 1 16,533,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24191844 – D 16,533,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213766 – D 16,533,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348356 – D 1844,790 NBR 109 N 1 185690 NBR 109 N 1 19,53,23,6 PTFE F56110 FOA 525886 – D 2033,2 31BF / 70 A305 SPGC GS1017-F0 – D

Pages Overview