Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

49 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 32 42,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49015921 IP B 44 6 7 90 NBR 109 N 1 16512 40421442 IP SP B B 44 8,2 9 95 AU V142 T 20 24369393 – D 44 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24078187 – D 44 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24191167 – D 44 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070184 IP B 44 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24139070 – D 45 6,5 7,5 94 AU 925 AUN 1 14147 – D 45 6,5 7,5 90 NBR 109 N 1 16511 40421441 IP SP B B 45 10 11 94 AU 925 AUN 100 14356 40421213 IP SP B B 45 10 11 90 NBR 109 N 100 17547 40421526 IP SP B B 45 10 11 80 NBR 878 NI 250 18386 IP B 45 10 11 94 AU 925 NI 300 401826 40421952 IP SP B B 47 10 11 94 AU 925 NI 300 21307 40421617 IP SP B B 47 10 11 80 NBR 878 NI 400 24466 IP B 47 10 11 95 AU V142 T 20 24187197 40422187 IP SP B B 47 10 11 95 AU V142 T 22 24250826 – D 47 25 25 BI-NBR B3B246 ES 24327287 – D 47 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24219994 – D 47 27 27 MAI-PT C9T003 DMS 24293255 – D 48 8 9 90 NBR 109 N 1 16506 40421438 IP SP B B 48 8 9 90 NBR 109 N 1 16514 40421443 IP SP B B 50 10 11 94 AU 925 AUN 1 14149 40421169 IP SP B B 50 10 11 90 NBR 109 N 1 16516 40421444 IP SP B B 50 12 13 90 NBR 109 N 100 17784 40421547 IP SP B B 51 15 3,5 88 NBR 101 H OF 10167 40421052 IP SP B B 52 10 11 94 AU 925 AUN 1 14145 – D 52 10 11 90 NBR 109 N 1 16508 40421439 IP SP B B 55 10 2,5 88 NBR 101 H MF 10165 40421051 IP SP B B 33 43 6 7 90 NBR 109 N 1 16534 40421446 IP SP B B 33,32 40,62 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307470 – D 34 40 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2033-F0 – D 41,3 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 531851 – D 44 6,4 7 95 AU V142 T 20 24368632 – D 45 7 8 94 AU 925 AUN 1 12341 – D 46 5,8 PTFE F52902 TFW 39032 – D 50 12 13 94 U801 IDI FU0408-F0 – D 34,93 42,23 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307471 – D 35 41 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2034-F0 – D 42,2 3,8 4 PTFE 177023 TFMI 97018 IP B 42,3 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223135 IP B 42,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49015921 IP B 446790 NBR 109 N 1 448,2995 AU V142 T 2024369393 – D 4416,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24078187 – D 4416,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24191167 – D 4422,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070184 IP B 4422,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24139070 – D 456,57,594 AU 925 AUN 114147 – D 456,57,590 NBR 109 N 1 45101194 AU 925 AUN 100 45101190 NBR 109 N 100 45101180 NBR 878 NI 25018386 IP B 45101194 AU 925 NI 300 47101194 AU 925 NI 300 47101180 NBR 878 NI 40024466 IP B 47101195 AU V142 T 20 47101195 AU V142 T 2224250826 – D 472525 BI-NBR B3B246 ES 24327287 – D 472525 BI-FKM B3K674 ESV 24219994 – D 472727 MAI-PT C9T003 DMS 24293255 – D 488990 NBR 109 N 1 488990 NBR 109 N 1 50101194 AU 925 AUN 1 50101190 NBR 109 N 1 50121390 NBR 109 N 100 51153,588 NBR 101 H OF 52101194 AU 925 AUN 114145 – D 52101190 NBR 109 N 1 55102,588 NBR 101 H MF 33436790 NBR 109 N 1 33,3240,6233,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307470 – D 404,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2033-F0 – D 41,333,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 531851 – D 446,4795 AU V142 T 2024368632 – D 457894 AU 925 AUN 112341 – D 465,8 PTFE F52902 TFW 39032 – D 50121394 U801 IDI FU0408-F0 – D 34,9342,2333,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307471 – D 414,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2034-F0 – D 42,23,84 PTFE 177023 TFMI 97018 IP B 42,333,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223135 IP B

Pages Overview