Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

190 Montagehilfe | Consigli sul montaggio Monteringshjälp | Montagehulp SE STÅNGTÄTNINGAR Vad gör en kvalitetstätning för nytta om den inte monteras på rätt sätt eller om den skadas vid monteringen? För att detta inte ska hända tillhandahåller Freudenberg Sealing Technologies ett skräddarsytt sortiment med monteringsverktyg. Korrekt montering är avgörande för tätningens funktion och livslängd och är en mycket viktig kvalitetsfaktor. Med monteringshjälpmedel från Freudenberg Sealing Technologies AA undviks grundläggande monteringsfel AA undviker ni skador på tätningskanten vid monteringen AA ökar ni tätningens livslängd AA sparar ni tid och kostnader För stångtätningar lämpar sig olika monteringsverktyg beroende på tätningstyp och material. 1. Stångtätningar av elastomerer 1A. Allroundlösningen bland monteringshjälpmedlen är monteringstången. Med den är det enkelt och dessutom går det snabbt att montera små och stora tätningar i invändiga tätningsspår. Gör så här: AA Öppna monteringstångens armar utåt. Tätningen placeras mellan de tre pinnarna. (observera monteringsriktningen!). AA Tätningen deformeras till njurform genom att tången viks ihop. AA Tätningen, som deformerats till njurform kan sedan enkelt monteras i spåret, varefter tången avlägsnas. AA Tätningen hoppar nu i regel in i spåret av sig själv. Hjälp till med fingret om så erfordras. 1B. Montering av stångtätningar med pusher, montagekona och mothållare är också en mycket bra metod. Gör så här: AA Fixera cylindertoppen på mothållaren. AA Placera montagekonan på cylindertoppen. AA Placera tätningen i montagekonan. AA Tryck in tätningen med pushern (tätningen bör vara insmord, lämpligen med monteringsfett typ GL 261 från Klüber Lubrication). 2. Stångtätningar av PTFE Stångtätningar av PTFE består i regel av två komponenter: en o-ring och en tätningsring. Båda kan monteras i några enkla steg. Till detta behövs: slitsad pusher, montagekona, kalibreringsdorn, mothållare samt en monteringshylsa och ett hållverktyg (endast för montering av o-ringen) som hjälpmedel. Steg 1: Montering av o-ringen AA Fixera cylindertoppen på mothållaren. AA Placera monteringshylsan för o-ringen på cylindertoppen. AA Tryck ihop o-ringen och för in den i hållverktyget. AA För in o-ringen i spåret och tryck ut den ur hållverktyget. AA Tryck in den del av o-ringen som fortfarande sticker ut ur spåret med hjälp av hållverktyget. Steg 2: Montering av tätningsringen AA Fixera cylindertoppen på mothållaren. AA Placera montagekonan på cylindertoppen. AA Ta bort kalibreringsdornet från den slitsade pushern och placera tätningsringen i spåret på pushern. AA Tryck den slitsade pushern med den monterade tätningsringen bestämt genom montagekonan. AA Dra ut pushern ur montagekonan. AA Ta bort cylindertoppen från mothållaren. Steg 3: Kalibrering AA Smörj kalibreringsdornet och tryck det genom den monterade tätningsringen och du har en perfekt monterad tätning. 2. O-Ring-Montage | Montaggio O-ring | Montering av o-ringar | O-ring montage 2. Gleitring-Montage | Montaggio con bussola | Montering av glidringstätningar | Montage glijring

Pages Overview