Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

83 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 90 102 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24251888 40422371 8004-251.888 IP SP – D B B 102 9 9,5 70 NBR B209 S 8 24007602 IP B 102 9 10 94 AU 925 KI 310 325765 40421884 IP SP B B 102,2 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMI 98775 – D 103,4 7,3 7,5 19YF / A980 SPN GS2313-V0 – D 105 6,3 6,5 19YF / A305 SPNO GS2821-V0 – D 105 7,5 8,5 90 NBR 109 N 1 17009 40421505 IP SP B B 105 9 10 U641 ISI FU1024-K3 – D 105 9 10 U801 ISI FU1024-K0 – D 105 9 10 A505 IUH CU1024-N3 – D 105 9 10 A567 IUH CU1024-N5 – D 105 10 11 94 U801 IDI FU1025-F2 – D 105 10 11 95 AU V142 T 20 24235803 IP B 105 11,3 12 70 NBR B209 S 8 24007605 IP B 105 11,4 12,5 92 AU 21100 LF 300 49308214 IP B 105 11,4 12,5 94 AU 30000 LF 300 49334415 – D 105 11,4 12,5 94 AU 925 LF 300 521705 40422058 IP SP B B 105 11,4 12,5 94 AU 30000 T 20 49334207 – D 105 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24223311 40422264 351-2177 IP SP – D B B 105 11,4 12,5 95 AU V142 T 22 24250861 40422365 IP SP B B 105 11,4 13 95 AU V142 T 20 24223312 40422265 8004-223.312 IP SP – D B B 105 11,4 13 95 AU V142 T 22 24250862 – D 105 11,5 12,5 92 AU 21100 HDR-2C 49311260 IP B 105 11,5 12,5 94 AU 925 NI 300 344874 – D 105 12 13 94 AU 925 AUN 100 14370 40421227 IP SP B B 105 12 13 94 AU 30000 NI 300 49334502 – D 105 12 13 94 AU 925 NI 300 21474 40421646 IP SP B B 105 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138991 IP B 105 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24220015 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5060-V6 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178454 IP B 105,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24294068 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24334402 IP B 105,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49038787 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24111803 IP B 105,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24224544 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49027501 IP B 105,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017739 – D 105,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49040406 – D 105,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24359197 0530-359.197 IP – D B 105,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0260-F5 – D 105,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0260-F6 – D 1028,79,695 AU V142 T 20 10299,570 NBR B209 S 824007602 IP B 10291094 AU 925 KI 310 102,27,37,5 PTFE 177023 TFMI 98775 – D 103,47,37,5 19YF / A980 SPN GS2313-V0 – D 1056,36,5 19YF / A305 SPNO GS2821-V0 – D 1057,58,590 NBR 109 N 1 105910 U641 ISI FU1024-K3 – D 105910 U801 ISI FU1024-K0 – D 105910 A505 IUH CU1024-N3 – D 105910 A567 IUH CU1024-N5 – D 105101194 U801 IDI FU1025-F2 – D 105101195 AU V142 T 2024235803 IP B 10511,31270 NBR B209 S 824007605 IP B 10511,412,592 AU 21100 LF 30049308214 IP B 10511,412,594 AU 30000 LF 30049334415 – D 10511,412,594 AU 925 LF 300 10511,412,594 AU 30000 T 2049334207 – D 10511,412,595 AU V142 T 20 10511,412,595 AU V142 T 22 10511,41395 AU V142 T 20 10511,41395 AU V142 T 2224250862 – D 10511,512,592 AU 21100 HDR-2C 49311260 IP B 10511,512,594 AU 925 NI 300344874 – D 105121394 AU 925 AUN 100 105121394 AU 30000 NI 30049334502 – D 105121394 AU 925 NI 300 10522,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138991 IP B 1052525 BI-FKM B3K674 ESV 24220015 – D 105,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5060-V6 – D 105,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178454 IP B 105,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24294068 – D 105,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24334402 IP B 105,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49038787 – D 105,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24111803 IP B 105,15,96,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24224544 – D 105,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49027501 IP B 105,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017739 – D 105,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49040406 – D 105,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 105,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0260-F5 – D 105,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0260-F6 – D

Pages Overview