Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

9 Materialwissen | La scienza dei materiali Materiaalkunde | Materialvetenskap SE RÄTT MATERIAL GÖR SKILLNADEN NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE … Listan över tätningsma- terial kan göras lång. Kunskapen om val av rätt material för er applikation är en viktig faktor och basen för innovativa lösningar. Med den unika bredden av standardmaterial i kombination med vårt know-how inom materialutveckling kan Freudenberg Sealing Technologies utveckla tätningsmaterialför alla kundbehov. Detta kräver mångårig materialerfarenhet baserat på sofistike- rade materialmodeller, beräknings och simuleringsmetoder Vi har tillgång till Freudenberg-gruppens forsknings- och utveck- lingscenter med alla dess resurser. Här tillkommer utvecklings- projekt och samarbete med högskolor, forskningsinstitut samt ledande polymer- och kemikalietillverkare. Våra kunskaper och vårt know-how ger våra kunder ett tekniskt försprång. Vi tillverkar dessutom själva våra material­blandningar inom företaget – detta garanterar kvalitet redan från start! NL HET MENGSEL MAAKT HET VERSCHIL NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE … De lijst van afdichtings­ materialen is lang en de kennis voor het passende materiaal- mengsel voor uw toepassing is vaak een wetenschap. Want: het juiste materiaal vormt de basis voor innovatieve oplossin- gen. Naast het unieke veelvoud aan standaardmaterialen komt bij Freudenberg Sealing Technologies de knowhow, een afdichtingsmateriaal voor elke speciale klantbehoefte te kunnen ontwikkelen en optimaal te dimensioneren. Dit vergt een jarenlange materiaalervaring. En hiervoor zijn nodig uitgekiende materiaalmodellen, berekenings-, test- en simulatiemethoden evenals hightech testopstellingen voor praktijkgerichte bouwdeelanalyses. Hiervoor maken wij gebruik van onderzoek en ontwikkelfaciliteiten van de gehele Freudenberg Groep. Hierbij komen nog ontwikkelprojecten en samenwerkingen met universiteiten, onderzoeksinstituten evenals leidende polymeer en chemicaliënfabrikanten. Uit onze knowhow resulteert uw technische voorsprong, die onder andere blijkt uit korte ontwikkeltijden en de beste kwaliteit vanaf het eerste onderdeel. Een wezenlijke succes- factor daarbij: wij fabriceren zelf in eigen huis onze materiaal- mengsels – kwaliteit vanaf het begin!

Pages Overview