Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

7 Freudenberg Sealing Technologies Våra kunder kommer i kontakt med Freudenberg Sealing Technologies via fem olika försäljningskanaler. Dessa är sedan många år väletablerade och ledande varumärken på sina re- spektive marknader. Automotive (bilindustrin/original­utrustning), Corteco (bilindustrin/reservdelsmarknaden), Simrit (allmän in- dustri), Merkel (tung industri) och Process Seals (processteknik). NL Freudenberg Sealing Technologies is het grootste deelconcern van de bedrijvengroep Freudenberg, een familie­ bedrijf met meer dan 37.000 medewerkers in 58 landen. Uitgaande van de in 1929 bij Freudenberg ontwikkelde simmerring® , beschikt de technologiespecialist vandaag over een breed, consequent op de klantenwensen gericht assortiment aan afdichtingen voor talrijke toepassingen. Freudenberg Sealing Technologies is leidende leverancier en ontwikkelpartner voor klanten in talrijke markten, bijvoorbeeld in de automobielindustrie, in de machinebouw, in de proces- en medische techniek, levensmiddel- en farmaceutische industrie, landbouw en bouwmachines. Freudenberg Sealing Technologies biedt zijn klanten een steeds groeiend palet aan afdichtingsoplossingen evenals diepgaande technologische capaciteiten. Onafhankelijk, of er voor een toepassing een individueel aangepaste oplossing of een volledig pakket van producten nodig is: Het succes van Freudenberg Sealing Technologies is gebaseerd op grondige kennis van de procedés, innovatieve ontwikkelmethoden en kwalitatieve materialen. Onze producten zijn zelden zichtbaar, maar onmisbaar. Vertrouw daarom op het hoogste prestatievermogen en kwa- liteit van de producten van de wereldwijde marktleider in de afdichtingstechniek – op Freudenberg Sealing Technologies. Freudenberg Sealing Technologies verbindt een grondige en hoogwaardige technologische knowhow met daadkrachtige innovatieve spirit. Materiaalkennis, beheersing van de tech- niek, toepassingservaring en optimale proceskwaliteit maken het voor Freudenberg Sealing Technologies mogelijk, om haar klanten zowel oplossingen op maat als ook volledige afdichtingssystemen van wereldklassekwaliteit aan te bieden. Deze oplossingen worden dag na dag door een nauwe sa- menwerking en partnerschappen met klanten in wereldwijde projecten gerealiseerd. Freudenberg Sealing Technologies is thuis in Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Gezamenlijk met de partners NOK Corporation, Japan, Sigma Freudenberg NOK, India, en NOK-Freudenberg Group China vormt de onderneming een wereldwijd netwerk met het doel, de klanten rondom de aardbol producten van gelijk hoge kwaliteit aan te bieden. De klanten kennen Freudenberg Sealing Technologies via vijf verkoopkanalen, die als merknamen in hun markten al lange tijd gevestigd en leidend zijn: Automotive (automobielindustrie/ eerste uitrusting), Corteco (automobiel­industrie/onderdelen vervangingsmarkt), Simrit (algemeen industrie), Merkel (zware industrie) en Process Seals (procestechniek).

Pages Overview