Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

29 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 10 20 7,3 8 95 AU V142 T 20 24223249 40422215 IP SP B B 20 7,5 8,5 94 U801 IDI FU0068-F0 – D 20 8 9 94 AU 925 AUN 1 13642 40421145 IP SP B B 20 8 9 94 AU 925 AUN 100 14343 40421202 IP SP B B 20 8 9 94 U801 IDI FU0069-F0 – D 20 8 9 90 NBR 109 N 100 17744 40421540 IP SP B B 20 8 9 94 AU 925 NI 300 21258 40421602 IP SP B B 20 8,2 9 95 AU V142 T 20 24223253 – D 22 5,8 PTFE F52902 TFW 110099 – D 22 6 7 94 AU 925 AUN 1 13639 40421142 IP SP B B 22 6 7 90 NBR 109 N 1 16064 40421361 IP SP B B 22 8 9 94 AU 925 AUN 100 14344 40421203 IP SP B B 22 8 9 90 NBR 109 N 100 17982 40421569 IP SP B B 25 6 7 90 NBR 109 N 1 16072 40421364 IP SP B B 25 7 2 88 NBR 101 H MF 9890 40421010 IP SP B B 25 8 9 90 NBR 109 N 1 16069 – D 25 10 11 90 NBR 109 N 100 17912 40421559 IP SP B B 26 8 9 90 NBR 109 N 1 16067 – D 28 8 9 90 NBR 109 N 1 16059 – D 28 9 10 94 AU 925 AUN 1 11780 – D 30 8 2,3 88 NBR 101 H OF 9897 40421013 IP SP B B 30 10 11 90 NBR 109 N 1 16060 – D 32 10 11 90 NBR 109 N 1 16076 – D 11 15 3 3,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2009-F0 – D 15,9 2 2,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49035481 – D 19 5,7 6,3 95 AU V142 T 20 24354784 – D 11,1 18,4 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307456 – D 11,2 15,2 3 3,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2010-F0 – D 19,2 5 5,7 94 U801 IDI FU0078-F0 – D 21,2 6 7 94 U801 IDI FU0079-F0 – D 21,2 7,5 8,5 94 U801 IDI FU0080-F0 – D 21,2 8 9 94 U801 IDI FU0081-F0 – D 12 16 3 3,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2011-F0 – D 16,5 3,2 3,6 PTFE F56110 FOI 164660 IP B 16,9 2 2,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223102 IP B 16,9 2 2,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24260924 – D 16,9 2 2,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131166 IP B 16,9 2 2,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24343358 – D 18 3 3,2 19YF / A305 SPNO GS2800-V0 – D 18 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16104 40421369 IP SP B B 18 5 6 90 NBR 109 N 1 16109 40421370 IP SP B B 207,3895 AU V142 T 20 207,58,594 U801 IDI FU0068-F0 – D 208994 AU 925 AUN 1 208994 AU 925 AUN 100 208994 U801 IDI FU0069-F0 – D 208990 NBR 109 N 100 208994 AU 925 NI 300 208,2995 AU V142 T 2024223253 – D 225,8 PTFE F52902 TFW 110099 – D 226794 AU 925 AUN 1 226790 NBR 109 N 1 228994 AU 925 AUN 100 228990 NBR 109 N 100 256790 NBR 109 N 1 257288 NBR 101 H MF 258990 NBR 109 N 116069 – D 25101190 NBR 109 N 100 268990 NBR 109 N 116067 – D 288990 NBR 109 N 116059 – D 2891094 AU 925 AUN 111780 – D 3082,388 NBR 101 H OF 30101190 NBR 109 N 116060 – D 32101190 NBR 109 N 116076 – D 1533,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2009-F0 – D 15,922,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49035481 – D 195,76,395 AU V142 T 2024354784 – D 11,118,433,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307456 – D 15,233,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2010-F0 – D 19,255,794 U801 IDI FU0078-F0 – D 21,26794 U801 IDI FU0079-F0 – D 21,27,58,594 U801 IDI FU0080-F0 – D 21,28994 U801 IDI FU0081-F0 – D 1633,2 31BF / 70 A305 SPNC GS2011-F0 – D 16,53,23,6 PTFE F56110 FOI 164660 IP B 16,922,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223102 IP B 16,922,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24260924 – D 16,922,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131166 IP B 16,922,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24343358 – D 1833,2 19YF / A305 SPNO GS2800-V0 – D 1844,790 NBR 109 N 1 185690 NBR 109 N 1

Pages Overview