Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

62 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 50 65 10 11 94 AU 925 AUN 100 14362 40421219 IP SP B B 65 10 11 94 U801 IDI FU0631-F0 – D 65 10 11 80 NBR 878 NI 250 18402 IP B 65 10 11 94 AU 925 NI 300 21344 40421623 IP SP B B 65 10 11 80 NBR 878 NI 400 24575 IP D B 65 10 11 95 AU V142 T 20 24187206 40422194 8004-187.206 IP SP – D B B 65 10 11 95 AU V142 T 22 24245251 40422340 IP SP B B 65 11,4 12,5 94 AU 30000 T 20 49334166 – D 65 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24223290 40422246 IP SP D B B 65 11,4 12,5 95 AU V142 T 23 24302156 – D 65 11,5 12,5 94 AU 925 NI 300 457406 – D 65 12 13 90 NBR 109 N 100 18000 40421570 IP SP B B 65 12,5 12,5 94 AU 925 KI 320 351892 IP D B 65 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24062178 IP B 65 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24186958 – D 65 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070190 IP B 65 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24139074 IP B 65 25 25 BI-NBR B3B246 ES 24327284 IP B 65 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24220003 – D 65,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5047-V6 – D 65,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178444 IP B 65,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24262762 IP B 65,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131211 IP B 65,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49005400 – D 65,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49023489 IP B 65,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49029429 IP B 65,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49004614 IP B 65,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24341750 0536-341.750 IP – B B 65,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0255-F3 – D 65,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0255-F4 – D 65,5 6 6,3 UH05 / 12NM HBY FQ0255-F7 – D 66 10 11 94 U801 IDI FU0634-F0 – D 66 12 13 94 U801 IDI FU0635-F0 – D 70 9,3 PTFE F52902 TFW 186 – D 70 10 11 94 AU 925 AUN 1 14207 40421179 IP SP B B 70 10 11 90 NBR 109 N 1 16728 40421477 IP SP D B B 70 11,4 12,5 95 AU V142 T 22 24289912 – D 70 11,4 13 95 AU V142 T 20 24223291 40422247 IP SP B B 70 11,4 13 95 AU V142 T 22 24291788 – D 70 12 3 88 NBR 101 H MF 10259 40421065 IP SP B B 70 12 13 94 AU 925 AUN 100 14267 40421186 IP SP B B 70 12 13 94 U801 IDI FU0639-F0 – D 65101194 AU 925 AUN 100 65101194 U801 IDI FU0631-F0 – D 65101180 NBR 878 NI 25018402 IP B 65101194 AU 925 NI 300 65101180 NBR 878 NI 40024575 IP D B 65101195 AU V142 T 20 65101195 AU V142 T 22 6511,412,594 AU 30000 T 2049334166 – D 6511,412,595 AU V142 T 20 6511,412,595 AU V142 T 2324302156 – D 6511,512,594 AU 925 NI 300457406 – D 65121390 NBR 109 N 100 6512,512,594 AU 925 KI 320351892 IP D B 6516,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24062178 IP B 6516,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24186958 – D 6522,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070190 IP B 6522,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24139074 IP B 652525 BI-NBR B3B246 ES 24327284 IP B 652525 BI-FKM B3K674 ESV 24220003 – D 65,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5047-V6 – D 65,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178444 IP B 65,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24262762 IP B 65,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131211 IP B 65,15,96,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49005400 – D 65,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49023489 IP B 65,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49029429 IP B 65,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49004614 IP B 65,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 65,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0255-F3 – D 65,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0255-F4 – D 65,566,3 UH05 / 12NM HBY FQ0255-F7 – D 66101194 U801 IDI FU0634-F0 – D 66121394 U801 IDI FU0635-F0 – D 709,3 PTFE F52902 TFW 186 – D 70101194 AU 925 AUN 1 70101190 NBR 109 N 1 7011,412,595 AU V142 T 2224289912 – D 7011,41395 AU V142 T 20 7011,41395 AU V142 T 2224291788 – D 7012388 NBR 101 H MF 70121394 AU 925 AUN 100 70121394 U801 IDI FU0639-F0 – D

Pages Overview