Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

258 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 200 180 18 19 94 AU 925 AUN 1 103815 – D 180 49,9 49,9 80 NBR 878 SK 320 10766 IP B 184,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24259426 – D 185 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1088-F0 – D 187,8 9 9,5 PTFE F56110 FOA 378166 IP B 203,2 182,2 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24363331 – D 204 180 12 13 90 NBR 109 N 1 17149 – D 182 10,8 11 19YF / 80 A980 SPG GS0360-V0 – D 205 134 23 4 70 NBR A103 CPH CC0303-C1 – D 175 15 16 90 NBR 109 N 1 17145 – D 180 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24263860 – D 180 19 20 94 U801 ODI FU2174-H0 – D 180 20 21 94 U801 ODI FU2188-H0 – D 184 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24259749 – D 190 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1089-F0 – D 206,5 185,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24342419 – D 207,5 186,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24231392 – D 210 170 20 21 90 NBR 109 N 1 17142 – D 180 15 16 90 NBR 109 N 1 17150 – D 180 20,9 23 95 AU V142 TM 21 24370479 – D 180 22 23 90 NBR 109 N 100 17708 – D D 185 11,7 12,5 PTFE GM201 OMK-ES 24351170 – D 185 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24142938 IP B 185 16 17 94 U801 ODI FU1570-H0 – D 185 20 21 94 U801 ODI FU1571-H0 – D 187 15,5 16 19YF / 80 NBR A980 / PA 80NP SPGW GS0654-V2 – D 187 15,5 16 19YF  / 85 HNBR G928 / PA 80NP SPGW GS0654-V4 – D 188 10,8 11 19YF / 80 A980 SPG GS0361-V0 – D 189 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24138658 – D 189 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24236852 IP B 189 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348384 – D 189 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49036993 – D 189,5 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275962 IP B 189,5 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276280 – D 189,5 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345133 – D 190 9,8 10 19YF / 70 A305 SPGO GS1839-V0 – D 190 12 13 94 U801 OSI FU1572-L0 – D 190 15 15,5 80 NBR 878 SK 520 143158 – D 190 15 16 94 AU 925 AUN 100 103821 40421849 IP SP B B 190 16 17 94 U801 ODI FU1573-H0 – D 190 18,5 20 93 AU V167 T 42 24368002 – D 195 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1090-F0 – D 212 187 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24245465 – D 214 193 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24378092 – D 215 20 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1091-F0 – D 190 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24240809 – D 190 16 17 94 U801 ODI FU2260-H0 – D 193 10,8 11 19YF / 80 A980 SPG GS0548-V0 – D 194 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24233505 IP B 180181994 AU 925 AUN 1103815 – D 18049,949,980 NBR 878 SK 32010766 IP B 184,95,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24259426 – D 18510,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1088-F0 – D 187,899,5 PTFE F56110 FOA 378166 IP B 203,2182,27,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24363331 – D 180121390 NBR 109 N 117149 – D 18210,811 19YF / 80 A980 SPG GS0360-V0 – D 13423470 NBR A103 CPH CC0303-C1 – D 175151690 NBR 109 N 117145 – D 18012,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24263860 – D 180192094 U801 ODI FU2174-H0 – D 180202194 U801 ODI FU2188-H0 – D 1847,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24259749 – D 19010,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1089-F0 – D 206,5185,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24342419 – D 207,5186,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24231392 – D 170202190 NBR 109 N 117142 – D 180151690 NBR 109 N 117150 – D 18020,92395 AU V142 TM 2124370479 – D 180222390 NBR 109 N 10017708 – D D 18511,712,5 PTFE GM201 OMK-ES 24351170 – D 18512,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24142938 IP B 185161794 U801 ODI FU1570-H0 – D 185202194 U801 ODI FU1571-H0 – D 18715,516 18715,516 18810,811 19YF / 80 A980 SPG GS0361-V0 – D 1897,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24138658 – D 1897,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24236852 IP B 1897,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348384 – D 1897,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49036993 – D 189,57,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275962 IP B 189,57,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276280 – D 189,57,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345133 – D 1909,810 19YF / 70 A305 SPGO GS1839-V0 – D 190121394 U801 OSI FU1572-L0 – D 1901515,580 NBR 878 SK 520143158 – D 190151694 AU 925 AUN 100 190161794 U801 ODI FU1573-H0 – D 19018,52093 AU V167 T 4224368002 – D 19510,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1090-F0 – D 21218712,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24245465 – D 2141937,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24378092 – D 2010,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1091-F0 – D 19012,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24240809 – D 190161794 U801 ODI FU2260-H0 – D 19310,811 19YF / 80 A980 SPG GS0548-V0 – D 1947,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24233505 IP B

Pages Overview