Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion - Material knowledge

TR KARIŞIM FARK YARATIR NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE … sızdırmazlık elemanlarında kullanılan malzemeler oldukça uzundur ve sizin uygulamanız için kullanılacak malzeme çok özel bir karışım olabilir. Doğru karışımı oluşturmak uzmanlık isteyen bir bilim dalıdır. Çünkü: doğru malzeme, yenilikçi çözümlerin temelini oluşturur. Stan- dart malzemelerin olağanüstü zenginliği Freudenberg Sealing Technologies'te teknik bilgi ile her müşteri ihtiyacına uyun sızdır- mazlık elemanı malzemesi geliştirebilmek ve en ideal biçimde tasarlayabilmekle mümkündür. Bu uzun sürelere dayanan malzeme bilgisi ve deneyimi gerektirdiği gibi, teferruatlı malzeme modelleri, hesaplama, test ve simülasyon metotları ve de parçanın gerçekte kullanıldığı ortamdaki çevre koşullarını oluşturan ve analiz edebilen ileri teknoloji test imkanına ihtiyaç duyar. Biz bunun için komple Freudenberg Grubu'nun araş- tırma ve geliştirme birimlerinden faydalanmaktayız. Buna bir de üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirlikleri ve geliştirme projeleri ve lider polimer ve kimya üreticileri eklenmektedir. Tecrübelerimizden- ilk parçadan itibaren kısa süreli geliştirme zamanı ve birinci sınıf kaliteyi belgeleyen teknik açıdan önder- liğiniz. Bu konudaki en önemli başarı faktörlerimizden biri de kendi malzeme karışımımızı kendimiz yine kendi tesislerimizde üretiyor olmamızdır böylelikle kaliteyi daha başlangıçta garanti altına alıyoruz! DE DIE MISCHUNG MACHT DEN UNTERSCHIED NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE … Die Liste der Dichtungs- werkstoffe ist lang und das Wissen um die passende Mate- rialmischung für Ihre Anwendung ist oft eine Wissenschaft. Denn: Das richtige Material bildet die Basis innovativer Lösungen. Zur einzigartigen Vielfalt an Standardwerkstoffen kommt bei Freudenberg Sealing Technologies das Know-how, ein Dichtungsmaterial für jedes spezielle Kundenbedürfnis entwickeln und optimal auslegen zu können. Dies erfordert langjährige Werkstofferfahrung. Und es erfor- dert ausgeklügelte Materialmodelle, Berechnungs-, Test- und Simulationsmethoden sowie Hightech-Prüfstände für praxis- nahe Bauteilanalysen. Wir greifen hierzu auf die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der gesamten Freudenberg Gruppe zurück. Hinzu kommen Entwicklungsprojekte und Kooperationen mit Hochschulen, Forschungsinstituten sowie führenden Polymer- und Chemikalienherstellern. Aus unserem Gewusst-wie resultiert Ihr technischer Vorsprung, der sich unter anderem in kurzen Entwicklungszeiten und erstklassiger Qualität vom ersten Teil an dokumentiert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei: Wir stellen unsere Materialmischungen selbst im eigenen Haus her – Qualität von Anfang an! 9 Materialwissen | Malzeme bilimi Materiałoznawstwo | Материаловедение

Pages Overview