Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

PL MIESZANKA ROBI RÓŻNICĘ NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE … Lista tworzyw, z których są wykonywane uszczelnienia jest długa, a wiedza ko- nieczna do uzyskania odpowiedniej mieszanki do danego zastosowania, to dziedzina nauki. Właściwy materiał stanowi podstawę innowacyjnych rozwiązań. Obok wyjątkowo bogatej oferty materiałów standardowych firma Freudenberg Sealing Technologies posiada know-how pozwalający na opracowanie i wyprodukowanie optymalnej mieszanki dla danej aplikacji. Wymaga to wieloletniego doświadczenia w dziedzinie tworzyw. Niezbędne są także zaawansowane modele materiałów, metody obliczeniowe, testowe oraz symulacje, a także nowoczesne stanowiska badawcza służące do analiz komponentów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu wykorzystujemy urządzenia badawcze i projek- towe całej grupy Freudenberg. Do tego dochodzą projekty rozwojowe oraz współpraca ze szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz wiodącymi producentami polimerów i chemikaliów. Nasz know how przekłada się na postęp technologiczny naszych klientów, dodatkowo umożliwia realizację projektów w krótkim czasie oraz zapewnia pierwszorzędnej jakości produkty. Istotnym czynnikiem sukcesu jest fakt, że mieszanki produkujemy w naszej własnej fabryce – jakość od samego początku! RU РАЗНИЦА В МАТЕРИАЛЕ NBR, FKM, HNBR, EPDM, PTFE ... Перечень уплотнительных материалов очень длинный, а определение правильной смеси материала, подходящей для конкретного случая применения представляет собой, зачастую, целую науку. Правильный материал – это основа инновационных ре- шений. Помимо уникального разнообразия стандартных материалов «Фройденберг Силинг Технолоджис» обладает необходимыми знаниями и навыками, которые позволя- ют разработать уплотнительный материал, отвечающий индивидуальным потребностям заказчика, и создать из него оптимальное уплотнение. Выполнение подобной задачи требует многолетнего опыта работы с материалами. Создаются модели материалов, используются сложные методологии расчетов, испытаний и моделирования, применяются высокотехнологичные стенды, позволяющие проводить испытания в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе исследований и разрабо- ток мы используем весь потенциал «Группы Фройденберг». Кроме этого, мы реализуем проекты в сотрудничестве с ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, произво- дителями полимеров и химикатов. Наши знания и опыт дают Вам техническое преимущество, обеспечиваемое, в частности, короткими сроками разра- боток и высоким качеством продукции, начиная с первого экземпляра. Залог нашего успеха – это материалы, которые мы производим сами, а значит, гарантируем качество с самого начала! 10 Materialwissen | Malzeme bilimi Materiałoznawstwo | Материаловедение

Pages Overview