Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

PL WYSZUKIWANIE ONLINE Firma Freudenberg Sealing Technologies oferuje bardzo szybkie wyszukiwanie uszczelnień online. Kilka kliknięć myszką w łatwej do obsługi nawigacji prowadzi prosto do celu: można porównać, wybrać i odhaczyć! Projektanci i konstruktorzy często korzystają z możliwości pobrania dwu- lub trójwymiarowych rysunków CAD. Dostępne są one we wszystkich popularnych formatach. Rysunki te można wykorzystać we własnych programach do projekto- wania. Upraszcza to procesy projektowania, przyspiesza ich tworzenie i obniża ich koszty. Zalety systemu online firmy Freudenberg Sealing Technologies: AA W e-Catalogu można znaleźć aktualną bazę naszych produktów oraz ich karty charakterystyki AA Komfortowe narzędzia do wyszukiwania zapewniają szybkie znalezienie właściwego artykułu. AA Dla kilkudziesięciu tysięcy wyrobów z zakresu techniki uszczelnień dostępne są, do pobrania online, diagramy oraz geometrie – CAD RU ПОИСК ОСТАЛСЯ В ПРОШЛОМ Интернет позволяет быстро и целенаправленно находить требуемые Вам уплотнения «Фройденберг Силинг Технолоджис». Несколько щелчков мышки - и удобная навигация нашего сайта приводит Вас прямо к цели: Вы находите, сравниваете, выбираете и помечаете требуемый Вам продукт! Разработчикам и конструкторам мы предлагаем для загрузки двух- или трехмерные чертежи CAD. Данные чер- тежи предлагаются во всех распространенных форматах. Вы можете напрямую использовать данные чертежи в своих конструкторских программах. Это облегчает Вам разра- ботку продукта, сокращает временные затраты и расходы на проектирование. Интернет-портал «Фройденберг Силинг Технолоджис» предлагает Вам следующие преимущества: AA В электронном каталоге представлены технические спецификации всех продуктов и материалов в последней редакции. AA Удобные инструменты поиска позволяют Вам быстро и целенаправленно находить требуемые Вам продукты. AA Для загрузки предлагаются изображения и чертежи CAD нескольких десятков тысяч уплотнительных компо- нентов. 17 Freudenberg Sealing Technologies Online «Фройденберг Силинг Технолоджис» онлайн

Pages Overview