Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion - Design of the shaft

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 27 TechnischeGrundlagen|Tekniktemelbilgiler Zasadytechniczne|Техническиеосновы GESTALTUNG DER WELLE | MIL DÜZENLEMESI WYKONANIE WAŁU | ИСПОЛНЕНИЕ ВАЛА DE Anforderungen an die Gestaltung der Welle als Gegenlaufstelle für Simmerringe 1. Keine Beschädigungen, Poren, Kratzer 2. Verschleißfestigkeit: Abrasion, Adhäsion, Beschädigung der Oberfläche, Tribooxydation 3. Genauer Rundlauf 4. Wirtschaftliche Herstellung 5. Benetzung durch das Medium 6. Gute Wärmeableitung 7. Ausreichender Schutz gegen Korrosion 8. Drallfrei 9. Topographie der Wellenoberfläche: Schleifen, Glattwalzen, Hartdrehen 10. Rauheit: Rmax, Rz, Ra RU Требования к поверхности вала как контртела для уплотнений Simmerring 1. Без повреждений, пор, рисок 2. Износостойкость: истирание, адгезия, повреждение внешней поверхности, трибоокисление 3. Строго центрированное вращение 4. Экономичное изготовление 5. Смачивание средой 6. Хороший отвод тепла 7. Достаточная защита от коррозии 8. Без заусенцев 9. Топография внешней поверхности вала: шлифование, накатное полирование, упрочняющая обкатка 10. Шероховатость: Rmax, Rz, Ra TR Simmerring'ler ile temasta olan mil yüzeylerinde olması gerekli özellikler 1. Hasarlar, gözenekler, çizikler olmamalı. 2. Aşınma dayanımı: Aşınma, yapışma yüzey hasarı, tribo-oksidasyon (korozif aşınma) 3. Tam çevresel yuvarlaklık 4. Ekonomik üretim 5. Akışkanı yüzeyde tutabilmeli 6. İyi ısı çıkışı 7. Korozyona karşı yeterli koruma 8. Bükülmez 9. Mil yüzeyinin topografisi: Taşlama, parlatma, tornalama 10. Pürüzlülük: Rmax, Rz, Ra PL Wymagania dotyczące wykonania wałków pod Simmerringi 1. bez uszkodzeń, porów i zarysowań 2. odporność na zużycie: ścieranie, adhezję, uszkodzenia powierzchni, trybooksydację 3. Równomierne bicie 4. Ekonomiczna produkcja 5. Nawilzenie przez medium 6. Dobre odprowadzanie ciepła 7. Odpowiednia ochrona przed korozją 8. Bezkierunkowość 9. Topografia powierzchni wału: szlifowanie, dogniatanie, toczenie 10. Chropowatość: Rmax, Rz, Ra 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pages Overview