Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion - Design

DE DESIGN: FUNKTIONAL IST OPTIMAL Dichtheit bei Minimierung von Reibung und Verschleiß. So einfach diese Formel klingt, so komplex gestaltet sich ihre Umsetzung im konkreten Einzelfall. Dichtungs-Werkstoff und -Design müssen die passende Symbiose für die von Ihnen angefragte, ganz spezielle Anwendung eingehen. Numerische Simulationsverfahren wie die Finite Elemente Methode (FEM) spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie ermög- lichen, unterschiedliche Geometrien zu untersuchen, verschie- dene Werkstoffe zu testen und das Bauteilverhalten unter wechselnden Belastungen zu überprüfen – ohne jedes Mal aufwändige Prototypen herzustellen! Dies beschleunigt den Entwicklungsprozess, gestaltet ihn kostengünstiger und erhöht letztlich die Produktqualität. Vorausgesetzt man verfügt – wie Freudenberg Sealing Technologies – über Spezialisten, die in der Lage sind, Ergebnisse richtig zu interpretieren und in sinnvolle Lösungen umzusetzen. Die besondere Herausforderung lautet: Elastomerwerkstoffe verhalten sich nichtlinear. Dies erfordert komplexe Simulations­ modelle. Mit Hilfe des eigens entwickelten Freudenberg- Werkstoffmodells gelingt es, das Dichtungsverhalten korrekt vorherzusagen, also Werkstoff und Design optimal auf Ihre Anforderungen auszulegen. TR TASARIM: EN IYISI IŞLEVSELLIKTIR Sızdırmazlık elemanlarında sürtünme ve aşınmayı minimize etmek sızdırmazlığı sağlar formülü kulağa ne kadar basit gelse de özel durumda bunların hayata geçirilmesi bir o kadar karmaşık olduğu görülmüştür. Talep ettiğiniz özel uygulamaları- nızda; sızdırmazlık elemanı için gerekli malzeme ve sızdırmazlık elemanın tasarımı birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) gibi nümerik simülasyon yön- temleri bu anlamda önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknikler; farklı geometrileri araştırma, çeşitli malzemeleri test etme ve değişen yükler altında parça davranışını inceleme imkanı sunar hem de her seferinde masraflı prototipler hazırlamaya gerek kalmadan! Bu, geliştirme sürecini hızlandırmakta, en hesaplı ve daha yüksek kalitede ürün kalitesi sağlamaktadır. Freudenberg Sealing Technologies gibi sonuçları doğru yorumlayarak faydalı çözümlere dönüştürecek uzmanlarınızın olması gerekmektedir. Elastomer malzemler doğrusal olmayan yapısı nedeniyle zorluk göstermektedir. Bu da karmaşık simülasyon modelleri gerektir- mektedir. Freudenberg’in kendi içinde geliştirdiği özel malzeme modellemesi sayesinde sızdırmazlık elemanının davranış karekteri kusursuz olarak önceden bilinir. Diğer bir deyişle; Freudenberg’de sizin uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz tasarım ve malzeme optimum şekilde size özel yapılandırılır. 11 Design | Dizayn Projektować | дизайн

Pages Overview