Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 34 Sıkıştırma zımbasının çapının çok küçük olduğu durumda, contanın bükülmesi tehlikesi oluşur (→ Şek. 11). Çekiçle montaj işleminde (genellikle büyük contalarda) bir montaj plakasıyla çalışılmalıdır (→ Şek. 12). Montaj esnasında noktasal etkinin çok yüksek olması durumunda contanın bükül- mesi tehlikesi oluşur (→ Şek. 10). Contanın mahfazaya yapıştırılması sırasında yapıştırıcı kesinlikle mil veya conta dudağına ulaşmamalıdır. Mil montajı AA Oluk ve yay bağlantısında oluk üzerinden montaj için oluğa bir koruyucu kapak takılmalıdır (→ Şek. 14), bu sayede conta dudağının zedelenmesi önlenecektir. AA Koruyucu kapağın duvar kalınlığı < 0,5 mm (0.02 in), conta dudağının aşırı esnemesini önlemek için. AA Daha önce monte edilmiş conta ile agregat parçasının monte edilmesi için bir merkez cıvatası kullanılmalıdır, böylece conta dudağının zedelenmesi ve kenarlarının kıvrılması önlenecektir. AA Uzun bir milin monte edilmesi için, milin paralel yürütülmesi için bir kılavuz plaka kullanılması önerilir, böylece conta dudağının izin verilmeyecek biçimde şekil değiştirmesi önlenecektir. AA Agregat parçaları bir sıkıştırma toleransı ve aynı nominal çap ile hareket yüzeyi üzerinde kaydırılırsa, hareket yüzeyinin çapı 0,2 mm (0.008 in) oranında azaltılmalıdır, böylece hareket yüzeyinin hasar görmesi önlenecektir. Contanın işlevi çapın azaltılmasıyla olumsuz etkilenmeyecektir. PTFE mamulü conta dudağı ile yağ halkası montajı PTFE mamulü conta dudağı ile yağ halkası montajı için DIN 3760 gereğince elastomer mamulü conta dudaklı yağ halkaları için de geçerli olan direktifler geçerlidir. Önemli olan PTFE mamulü conta dudağının özellikle de alın yüzeyine monte edilirken montaj yönünde hasar görmemesidir. 10° … 15° kılavuz eğimli (→ Şek. 14) montaj cıvatasının kullanılması önerilir. Yağ halkalarının değiştirilmesi Bir agregat tamir edilirken veya revize edilirken, prensip olarak yeni contaların yerleştirilmesi gerekir. Yeni halkanın sızdırmaz dudağı eski hareket noktasına denk gelmemelidir. Bu konuda alınacak tedbirler: AA Mesafe halkalarının yerleştirilmesi (→ Şek. 15) AA Mil kovanlarının değiştirilmesi veya delik için farklı sıkıştırma derinliğinin seçilmesi. Yağ Halkası Combi Seal montajı Dış çapı elastomer olmayan tüm COMBI keçeler için istenilen delik değerleri (Örn. SF5 ve SF6 tipleri) Tolerans: ISO H8 Oluk: 20° ± 5° x 1,5 mm (0.06 in) Pürüzlülük: Ra = 0,8 … 3,2 µm Rz = 6,3 … 16 µm Rmax < 16 µm Mil şartları AA Standart yağ halkası için geçerli olan şartlar geçerlidir AA Mil sertliği gereklidir. Kullanım AA Dikkatli işlem yapılmalıdır ki conta dudakları mil kullanılırken ve yerleştirilirken zedelenmesi (özellikle de yivli miller için geçerlidir). Dış çapı elastomer olan tüm COMBI keçeler için istenilen delik değerleri (Örn. SF19 ve SF8 tipleri) Tolerans: ISO H8 Oluk: 20° ± 5° x 1,5 mm (0.06 in) Pürüzlülük: Ra = 1,6 … 6,3 µm Rz = 10 … 25 µm Rmax < 25 µm Montaj prosedürü AA Standart yağ halkası için geçerli olan montaj talimatları geçerlidir AA Poliüretan dudağı bükmemek için mili dikkatli yerleştiriniz AA Söküm talimatları için lütfen sorunuz (hava tarafı önce). Değiştirme AA Bir yağ halkası Combi Seal değiştirilecekse, mil değişti- rilmeli/yenilenmelidir, böylece sertlik ve tolerans şartları yerine getirilmiş olur. AA Standart Yağ Halkası Combi Seal SF5 ve SF6 için dış çapta bir sızdırmazlık maddesi gerekli olur. Yağ Halkası Cassette Seal montajı Mil ve delikte aranan şartlar: Tolerans: ISO H8/h8 Delme oluğu: 20° ± 5° x 1 mm (0.04 in) Mil oluğu: 20° ± 5° x 3 mm (0.12 in) Pürüzlülük: Ra = 0,8 … 3,2 µm Rz = 10 … 16 µm Delik için Rmax < 16 µm Mil için Rmax < 25 µm Kullanım AA Yay çıkarılmamalıdır. AA Contayı açmayı denemeyiniz. AA Contaları istifleyerek depolayınız.

Pages Overview