Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 33 TechnischeGrundlagen|Tekniktemelbilgiler Zasadytechniczne|Техническиеосновы Assembly cases First in the housing First on the shaftSimultaneous In contact with the bearing inner ring CASE A NOT in contact with the bearing inner ring CASE B CASE C CASE D Installation procedure depends on the application 2-step assembly CASE E Fig. 16 Handling AA Die Feder darf nicht entfernt werden AA Nicht versuchen, die Dichtung zu öffnen AA Dichtungen gestapelt lagern. Montagearten (→ Fig. 16) AA Montage Fall A → Fig. 17 AA Montage Fall B → Fig. 18 AA Montage Fall C → Fig. 19 AA Montage Fall D → Fig. 20 AA Montage Fall E → Fig. 21 Austausch AA Keine Nachbearbeitung oder Ersatz der Welle erforderlich AA Bei Bauformen, die einen Laufring ohne Elastomer­auflage am Innendurchmesser besitzen, kann ein Dichtmittel auf dem Innendurchmesser erforderlich werden. TR Kullanım ve montaj esnasında, yağ halkasının temasının, özelikle conta dudağının keskin kenarlar ve her türlü kir ile temas etmesinin önlenmesi önemlidir. Uygulayıcı için yağ halkalarının kullanılması ve montajı sırasında ortaya çıkabilecek arızaların listesi, bunları tanımak ve aşağıdaki ana noktalar için arıza giderme tedbirleri almak için verilmektedir, Hata ile ilgili işlem, sayfa 68, Technical Manual. Ürün girişi AA Depolama AA Taşıma AA Montaj yerinde geçici depolama AA Montaj için hazırlık AA Montaj yeri AA Yağ halkasının hareket noktası AA Mahfaza deliği AA Agregatların kullanılması Kullanım Olabilecek hata yerlerinin çokluğu, ilk bakışta basit görünen sayısız açıklamaya bağlıdır. Uygulamada ise gerekli özen yine de çoğunlukla ihmal edil- mektedir. Çok sayıda açıklamaya birkaç örnek: AA Ambalajın hasarlı olup olmamasına dikkat ediniz AA Contaları mümkünse montaja kadar ambalajında tutunuz AA Contaları açıkta bekletmeyiniz AA Contaları toza ve kire karşı koruyunuz AA Yağlanmış contaları kapalı ve üzeri örtülmüş biçimde saklayınız AA Sadece temiz gres ve yağ kullanınız AA Yeteri kadar yağ sürünüz AA Sızdırmaz kenarları keskin kenarlar veya hasarlı montaj aletleri ile temas ettirmeyiniz AA Metal kıymıklarını önleyiniz AA Mil ve delikteki keskin kenarlı oluklara izin verilmemektedir AA Mil ve delikteki hasarlara ve korozyona izin verilmemektedir AA Delikte ve milde hizalamaya dikkat ediniz Conta yerlerinin biçimlendirilmesi Çok sayıda uyulama seçeneği için sadece bir conta gereklidir. Dikey veya eğik konumlu miller için yağ seviyesinin altında bulunan conta yerleri için aynı montaj yönünde iki contanın arka arkaya yerleştirilmesi önerilir. Contaların arasındaki boşluk yağlama haznesi olarak şekil- lendirilmelidir. Tekrar yağlama imkanı önerilir. Yağ halkası sadece sızdırmazlık görevleri görebilir ve makine parçalarını ve eksenel kuvvetleri aktarmak için kullanılamaz. Yağ halkası ve ilgili mil hareket alanı montajdan önce gres ile yağlanmalıdır, böylece ilk mil turları için yağlama sağlanmış olur. Agregat içerisinde izin verilmeyen yükseklikte basınç oluşma- malıdır. Çok yüksek basınç kullanım süresini azaltır. Yeterli esneme alanı oluşmazsa, mahfazanın havası boşaltılmalıdır. Mahfaza içerisine bastırma Biz delik içerisine mekanik, pnömatik veya hidrolik sıkıştırma düzeneği ve bir sıkıştırma zımbası ile sıkıştırma işlemi yapılma- sını öneririz (→ Şek. 8). Sıkıştırma zımbasının ekseni deliğin eksenidir. Eğik konuma izin verilmemektedir (→ Şek. 10). Metalik dayama (sıkıştırma zımbası – mahfaza) bulunmalıdır (→ Şek. 8, → Şek. 9). Eğer bu mümkün olmuyorsa, montaj düzeneğinin alt kısmında bir dayama olmalıdır. Özellikle de „Taban yüzeyi önde“ montajı için sıkıştırma kuvveti contanın dış çapına mümkün olduğu kadar tesir etmelidir. Sıkıştırma zım- basının çapı uygun boyutta seçilmelidir (→ Şek. 8, → Şek. 9), gerektiğinde lütfen sorunuz.

Pages Overview